Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty lokalne 2014

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Strzeleczki

 

 

 

 

 

 

 

grunty

Przedmiot opodatkowania

Stawka obowiązująca w 2014 r

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2015r.

 

Stawka uchwalona na 2015  r.

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

0,83

 

0,90

 

0,84

od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

 

4,19

 

4,58

 

4,21

 

od pozostałych gruntów

 

 

0,22

 

0,47

 

0,23

 

 

 

 

 

 

 

Budynki lub ich części

 

od budynków mieszkalnych

 

 

0,73

 

0,75

 

0,74

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

20,35

 

23,13

 

20,44

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 

10,50

 

 

10,80

 

 

10,55

od budynków lub ich części związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 

 

 

4,30

 

 

 

4,70

 

 

 

4,32

 

od pozostałych budynków

 

 

4,31

 

7,77

 

4,33

budowle

od budowli

2% ich wartości

2% ich wartości

2% ich wartości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDFNr XLIII-265-14.pdf (94,05KB)  - Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 

 

PODATEK ROLNY na rok 2015 (z 1q – 61,37 zł)

- dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 153,425 zł z 1ha przeliczeniowego
- dla gruntów do 1 ha  - 306,85 zł z 1ha fizycznego

 

PODATEK LEŚNY na rok 2015  - 41,5470 zł z 1ha

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Stawka opłaty wynosi 10 zł rocznie od każdego posiadanego psa

 

 

PRZYPOMINAMY


W terminie 14 dni od dnia nabycia lub sprzedaży: gruntu, nieruchomości, zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości, zakończenia budowy albo rozpoczęcia użytkowania budynku lub budowli przed ostatecznym ich wykończeniem, osoby fizyczne są obowiązane złożyć Wójtowi Gminy, jako organowi podatkowemu, odpowiednią informację.

 

DOCDane o zwolonieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.doc (106,00KB)
DOCDane o zwolnienioech podatkowych w podatku leśnym.doc (67,00KB)
DOCDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.doc (99,50KB)
DOCInformacja w sprawie podatku rolnego.doc (128,00KB)
DOCInformacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc (111,00KB)
DOCInformacja w sprawie podatku leśnego.doc (78,50KB)
DOCDeklaracja na podatek rolny.doc (233,50KB)
DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc (157,00KB)
DOCDeklaracja na podatek leśny.doc (109,00KB)

 

Terminy płatności podatku

 

Osoby fizyczne zobowiązane są do opłacenia podatku w ratach, w terminach;

do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

Osoby prawne  zobowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania w ratach w terminie do; pierwsza rata do 31 stycznia  danego roku, kolejne raty do dnia 15 każdego miesiąca

 

Osoby prawne  zobowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny w terminach

do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych

 

Ustala się 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy, miasta oraz dzielnice w miastach w zależności do warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

             

Gmina Strzeleczki zaliczana jest do I okręgu podatkowego.


4. Ustala się następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:

 

Rodzaje użytków rolnych:

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Okręgi podatkowe

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Klasy użytków rolnych

Przeliczniki

I

1,95

1,80

1,65

1,45

1,75

1,60

1,45

1,35

II

1,80

1,65

1,50

1,35

1,45

1,35

1,25

1,10

IIIa

1,65

1,50

1,40

1,25

 

 

 

 

III

 

 

 

 

1,25

1,15

1,05

0,95

IIIb

1,35

1,25

1,15

1,00

 

 

 

 

IVa

1,10

1,00

0,90

0,80

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

0,75

0,70

0,60

0,55

IVb

0,80

0,75

0,65

0,60

 

 

 

 

V

0,35

0,30

0,25

0,20

0,20

0,20

0,15

0,15

VI

0,20

0,15

0,10

0,05

0,15

0,15

0,10

0,05

                   
 

 

 

Jaka powierzchnia budynku podlega opodatkowaniu?


Powierzchnię mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach  z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.Za kondygnację uważa się też garaże podziemne, piwnice i poddasza.

Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

 

 

Konto na które należy wpłacać podatek:

 

- BS Gogolin o/Strzeleczki  93 8883 1028 2003 0000 2293 0004

 

- Międzynarodowy numer konta bankowego;

 

SWIVT – POLUPLPR

PL 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004

 

 

Dochód z pracy w gospodarstwie rolnym :

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego w 2013 roku wyniósł  2.869,00