Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Programy

14.02.2024

Program Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego

Uchwała Nr LVII/592/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”

Link: https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2023/2845/

Sejmik Województwa Opolskiego przyjął Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych uchwałą nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dn. 5 sierpnia 2020 r. poz. 2186). Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Link:  https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/2186/

PDFSprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza.pdf (261,95KB)
 

21.02.2022 

PDFRaport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Strzeleczki za lata 2019 i 2020.pdf (765,83KB)

 

03.08.2020

PDFOgłoszenie o przyjęciu Zmiany do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki.pdf (1,02MB)
 

22.06.2020

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływana na środowisko „Zmiany do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki”

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki.pdf (90,73KB)
PDFZmiana do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki.pdf (706,46KB)
 

25.11.2019

PDFRaport z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015- 2018 gmina Strzeleczki.pdf (1 006,03KB)

25.03.2019

PDFObwieszczenie o przyjęciu SUiKZP Gminy Strzeleczki.pdf (405,09KB)

15.03.2019 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o przyjęciu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r..pdf (178,39KB)
 

02.10.2018

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELECZKI NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU ORAZ „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STRZELECZKI”

PDFOgłoszenie o SOOŚ.pdf (69,01KB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska.pdf (2,52MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów azbestowych.pdf (854,36KB)
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki.pdf (2,84MB)
PDFProgram usuwania wyrobów azbestowych.pdf (1,36MB)
 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzeleczki za rok 2015

PDFAnaliza stanu gosp. odpadami 2015.pdf (305,37KB)

 

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospdarki Odpadami dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywy na lata 2015-2018

JPEGMapa_Strzeleczki_25.08 org.jpeg (831,95KB)

RARPlan Gospodarki Odpadami.rar (1,87MB)

PDFPrognoza Strzeleczki.pdf (895,38KB)

PDFProgram Ochrony Środowiska Strzeleczki.pdf (1,57MB)

 

Gospodarka odpadami

PDFOgłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego.pdf (546,45KB)

PDFSprawozdanie w sprawie naliczenia opłaty za wprowadzanie substancji kontrolowanych na rynek krajowy.pdf (521,80KB)

PDFSprawozdania o masie wytworzonych opakowań, przywiezionych z zagranicy i wywiezionych za granicę opakowań.pdf (715,89KB)

PDFSprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej.pdf (575,10KB)

PDFSprzedawca detaliczny i opłata depozytowa.pdf (479,24KB)

PDFZbieranie zużytych baterii i zużytych akumulatorów.pdf (588,12KB)

PDFWprowadzający na rynek krajowy baterie i akumulatory.pdf (1,04MB)