Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIX Sesja Rady Miejskiej w Strzeleczkach

Wykaz głosowań sesji
LXIX Sesja Rady Miejskiej w Strzeleczkach

Głosowanie nad przyjęciem porządku  LXIX Sesji Rady Miejskiej (14:06)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Adam Pientka, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Hubert Kurpiela, Damian Nowak, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr LXVIII/24 z Sesji Rady Miejskiej w Strzeleczkach w dniu 18.01.2024 r. (14:07)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Michał Jenek, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Irena Galler, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza Strzeleczek z działalności w okresie między LXVIII a LXIX Sesją Rady Miejskiej. (14:08)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Marek Kaliński, Adam Pientka, Irena Galler, Krzysztof Robota, Anna Piecha, Hubert Kurpiela, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok – projekt z dnia 07.02.2024 r. – Skarbnik Gminy (14:16)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Michał Jenek, Marek Kaliński, Adam Pientka, Irena Galler, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2024” – projekt z dnia 06.02.2024 r. – Gł. Specjalista ds. ochrony środowiska. (14:18)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka, Irena Galler, Damian Nowak, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Marek Kaliński, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – projekt z dnia 08.02.2024 r. – Dyrektor GOK (14:20)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Irena Galler, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Henryk Kostka, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Roman Wilczek