Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Strzeleczkach

Wykaz głosowań sesji
LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Strzeleczkach

Głosowanie nad przyjęciem porządku  LXVIII Sesji Rady Miejskiej (14:03)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Damian Nowak, Manfred Suchy, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Henryk Kostka, Krzysztof Robota, Irena Galler, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr LXVII/23 z Sesji Rady Gminy Strzeleczki w dniu 20.12.2023 r. (14:10)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Damian Nowak, Anna Piecha, Irena Galler, Adam Pientka, Manfred Suchy, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza Strzeleczek z działalności w okresie między LXVII a LXVIII Sesją Rady Gminy. (14:10)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Damian Nowak, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Irena Galler, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Anna Piecha, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok – projekt z dnia 12.01.2024 r. – Skarbnik Gminy. (14:18)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Henryk Kostka, Damian Nowak, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Irena Galler, Anna Piecha, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 12.01.2024 r. – Skarbnik Gminy. (14:19)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Irena Galler, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy – projekt z dnia 08.01.2024 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy; (14:20)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Anna Piecha, Henryk Kostka, Damian Nowak, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Irena Galler, Krzysztof Robota, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Adam Pientka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzeleczkach na 2024 rok – projekt z dnia 08.01.2024 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy. (14:21)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Irena Galler, Anna Piecha, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Strzeleczkach na 2024 rok – projekt z dnia 08.01.2024 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy; (14:22)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Damian Nowak, Irena Galler, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 09.01.2024 r. – Kierownik GZEAS. (14:23)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Manfred Suchy, Roman Wilczek, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt z dnia 09.01.2024 r. -Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. (14:26)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Henryk Kostka, Roman Wilczek, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Strzeleczki na lata 2024-2030  – projekt z dnia 09.01.2024 r. – Kierownik GOPS. (14:28)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Anna Piecha, Damian Nowak, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Manfred Suchy, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):