Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Strzeleczek - 2024 rok

Zarządzenie Nr 1/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
PDFNr 1-24 z 02.01.2024 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (214,04KB)
PDFNr 1-24 z 02.01.2024 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej -skan.pdf (26,65KB)


Zarządzenie Nr 2/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału

PDFNr 2-24 z 02.01.2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych.pdf (129,58KB)
PDFNr 2-24 z 02.01.2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych -skan.pdf (14,47KB)


Zarządzenie Nr 3/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach

PDFNr 3-24 z 02.01.2024 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach.pdf (695,48KB)
PDFNr 3-24 z 02.01.2024 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach - skan.pdf (2,94MB)


Zarządzenie Nr 4/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2024 w gminie Strzeleczki

PDFNr 4-24 z 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2024 w gminie Strzeleczki.pdf (174,99KB)
PDFNr 4-24 z 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2024 w gminie Strzeleczki - skan.pdf (20,94KB)


Zarządzenie Nr 5/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach
PDFNr 5-24 z 02.01.24 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach -skan.pdf (1,14MB)
PDFNr 5-24 z 02.01.24 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach.pdf (459,92KB)


Zarządzenie Nr 6/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont

PDFNr 6-24 z 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont -skan.pdf (1,92MB)
PDFNr 6-24 z 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont.pdf (660,15KB)


Zarządzenie Nr 7/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2024 rok

PDFNr 7-24 z 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2024 rok - skan.pdf (1,56MB)
PDFNr 7-24 z 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2024 rok.pdf (1,19MB)


Zarządzenie Nr 8/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. zmieniające Instrukcję służbową inwentaryzacyjną

PDFNr 8-24 z 02.01.2024 r. zmieniające Instrukcję służbową inwentaryzacyjną.pdf (380,68KB)
PDFNr 8-24 z 02.01.2024 r. zmieniające Instrukcję służbową inwentaryzacyjną-skan.pdf (313,91KB)


Zarządzenie Nr 9/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. zmieniające Regulamin gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego 

PDFNr 9-24 z 02.01.2024 r. zmieniające Regulamin gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego.pdf (490,18KB)
PDFNr 9-24 z 02.01.2024 r. zmieniające Regulamin gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego-skan.pdf (279,72KB)


Zarządzenie Nr 10/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024

PDFNr 10-24 z 02.01.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024.pdf (228,57KB)
PDFNr 10-24 z 02.01.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024 -skan.pdf (35,22KB)


Zarządzenie Nr 11/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach

PDFNr 11-24 z 02.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach.pdf (369,44KB)
PDFNr 11-24 z 02.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach -skan.pdf (571,04KB)


Zarządzenie Nr 12/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach

PDFNr 12-24 02.01.2024 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach.pdf (553,56KB)
PDFNr 12-24 02.01.2024 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach-skan.pdf (1,15MB)


Zarządzenie Nr 13/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Strzeleczki regulaminu kontroli zarządczej

PDFNr 13-24 z 02.01.2024 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Strzeleczki regulaminu kontroli zarządczej.pdf (446,47KB)
PDFNr 13-24 z 02.01.2024 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Strzeleczki regulaminu kontroli zarządczej-skan.pdf (1,62MB)


Zarządzenie Nr 14/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach

PDFNr 14-24 z 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach.pdf (257,11KB)
PDFNr 14-24 z 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach -skan.pdf (580,68KB)


Zarządzenie Nr 15/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

PDFNr 15-24 z 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę -skan.pdf (178,15KB)
PDFNr 15-24 z 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.pdf (250,18KB)


Zarządzenie Nr 15a/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy Strzeleczki

PDFNr 15a-24 z 02.01.2024 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy Strzeleczki.pdf (150,00KB)

 


Zarządzenie Nr 15b/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Strzeleczek oraz ustalenia jego wynagrodzenia

PDFNr 15b-24 z 02.01.2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Strzeleczek oraz ustalenia jego wynagrodzenia.pdf (108,83KB)


Zarządzenie Nr 15c/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie nadania upoważnienia Zastępcy Burmistrza Strzeleczek do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Strzeleczek

PDFNr 15c-24 z 02.01.2024 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy Strzeleczki.pdf (191,55KB)


 

Zarządzenie Nr 16/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach oraz na wolne stanowiska kierownicze gminnych jednostek organizacyjnych

PDFNr 16-24 z 05.01.2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach oraz na wolne stanowiska kierownicze.pdf (451,94KB)
PDFnr 16-24 z 05.01.2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach oraz na wolne stanowiska kierownicze -skan.pdf (567,94KB)


Zarządzenie Nr 17/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2023/2024

PDFNr 17-24 z 08.01.2024 w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2023-2024.pdf (156,59KB)
PDFNr 17-24 z 08.01.2024 w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2023-2024-skan.pdf (75,18KB)


Zarządzenie Nr 18/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 9 stycznia 2024 r.  w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej, stanowiącym własność Gminy Strzeleczki

PDFNr 18-24 z 09.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej stanowiącym własność Gminy Strzeleczki.pdf (259,42KB)
PDFNr 18-24 z 09.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej stanowiącym własność Gminy Strzeleczki-skan.pdf (139,46KB)


Zarządzenie Nr 19/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Remont ulicy Słowackiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Strzeleczkach”

PDFNr 19-24 z 12.01.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji -skan.pdf (28,26KB)
PDFNr 19-24 z 12.01.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (217,67KB)


Zarządzenie Nr 20/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia stawki opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Strzeleczki

PDFNr 20-24 z 15.01.2024 r. w sprawie określenia stawki opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Strzeleczki.pdf (157,05KB)
PDFNr 20-24 z 15.01.2024 r. w sprawie określenia stawki opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Strzeleczki -skan.pdf (132,91KB)


Zarządzenie Nr 21/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2024 r. do Uchwały Nr LXVIII/457/24 Rady Miejskiej w Strzeleczkach z 18.01.2024 r.

PDFNr 21-24 z 18.01.2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2024 r. do Uchwały Nr LXVIII-457-24 Rady Miejskiej w Strzeleczkach z 18.01.2024 r.pdf (163,66KB)
PDFNr 21-24 z 18.01.2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2024 r. do Uchwały Nr LXVIII-457-24 Rady Miejskiej w Strzeleczkach z 18.01.2024 r. -skan.pdf (71,46KB)


Zarządzenie Nr 22/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024
PDFNr 22-24 z 19.01.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024.pdf (231,23KB)
PDFNr 22-24 z 19.01.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024 -skan.pdf (61,05KB)


Zarządzenie Nr 23/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

PDFNr 23-24 z 19.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.pdf (231,49KB)
PDFNr 23-24 z 19.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat -skan.pdf (65,03KB)


Zarządzenie Nr 24/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 26 stycznia 2024 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku
PDFNr 24-24 z 26.01.2024 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.pdf (321,73KB)
PDFNr 24-24 z 26.01.2024 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku-skan.pdf (198,58KB)


Zarządzenie Nr 25/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 26 stycznia 2024 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku
PDFNr 25-24 z 26.01.2024 r. głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnopsrawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku.pdf (229,74KB)
PDFNr 25-24 z 26.01.2024 r. głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnopsrawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku-skan.pdf (195,17KB)


Zarządzenie Nr 26/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na 2024 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym

PDFNr 26-24 z 30.01.2024 r. w sprawie ustalenia na 2024 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych - skan.pdf (165,74KB)
PDFNr 26-24 z 30.01.2024 r. w sprawie ustalenia na 2024 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.pdf (636,54KB)


Zarządzenie Nr 27/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Strzeleczki

PDFNr 27-24 z 31.01.2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024-2025.pdf (240,46KB)
PDFNr 27-24 z 31.01.2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024-2025 -skab.pdf (49,51KB)


Zarządzenie Nr 28/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki

PDFNr 28-24 z 31.01.2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024-2025.pdf (155,50KB)
PDFNr 28-24 z 31.01.2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024-2025 -skan.pdf (46,66KB)


Zarządzenie Nr 29/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2024

PDFNr 29-24 z 31.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2024.pdf (322,13KB)
PDFNr 29-24 z 31.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2024 -skan.pdf (116,45KB)


Zarządzenie Nr 30/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

PDFNr 30-24 z 01.02.24 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.pdf (217,91KB)
PDFNr 30-24 z 01.02.24 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych - skan.pdf (31,29KB)


Zarządzenie Nr 31/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wymaganych środków czystości

PDFNr 31-24 z 01.02.2024 r. w sprawie zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego oraz wymaganych środków czystości.pdf (233,68KB)
PDFNr 31-24 z 01.02.2024 r. w sprawie zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego oraz wymaganych środków czystości-skan.pdf (170,06KB)


Zarządzenie Nr 32/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach

PDFNr 32-24 z 01.02.2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach.pdf (300,00KB)
PDFNr 32-24 z 01.02.2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach -skan.pdf (307,58KB)


Zarządzenie Nr 33/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Osiedle
w Strzeleczkach oraz przebudowa istniejącej drogi gminnej, ulicy Kościelnej w Komornikach”

PDFNr 33-24 z 01.0.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (136,21KB)
PDFNr 33-24 z 01.0.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji -skan.pdf (29,32KB)


Zarządzenie Nr 34/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 1 lutego 2024 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach

PDFNr 34-24 z 01.02.2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach -skan.pdf (426,22KB)


Zarządzenie Nr 36/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

PDFNr 36-24 z 05.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.pdf (145,92KB)
PDFNr 36-24 z 05.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego -skan.pdf (66,95KB)


Zarządzenie Nr 37/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024

PDFNr 37-24 z 06.02.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024.pdf (149,50KB)
PDFNr 37-24 z 06.02.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024 -skan.pdf (87,01KB)


Zarządzenie Nr 38/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą spotkań wiejskich w miejscowości Moszna”

PDFNr 38-24 z 06.02.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (218,76KB)
PDFNr 38-24 z 06.02.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji -skan.pdf (28,26KB)


Zarządzenie Nr 39/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

PDFNr 39-24 z 08.02.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.pdf (286,14KB)
PDFNr 39-24 z 08.02.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku -skan.pdf (208,74KB)


Zarządzenie Nr 40/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach

 

Zarządzenie Nr 41/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2024 r. do Uchwały Nr LXIX/465/24 Rady Miejskiej w Strzeleczkach z 15.02.2024 r. 
PDFNr 41-24 z 15.02.2024 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2024 r. do Uchwały Nr LXIX-465-24.pdf (231,76KB)
PDFNr 41-24 z 15.02.2024 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2024 r. do Uchwały Nr LXIX-465-24 -skan.pdf (58,08KB)


Zarządzenie Nr 42/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora miejskiego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFNr 42-24 z 20.02.2024 r. w sprawie powołania koordynatora miejskiego ds. informatyki w wyborach do rad gmin rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów.pdf (145,56KB)
PDFNr 42-24 z 20.02.2024 r. w sprawie powołania koordynatora miejskiego ds. informatyki w wyborach do rad gmin rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów -skan.pdf (103,25KB)


Zarządzenie Nr 43/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zasad i procedur audytu wewnętrznego w Gminie Strzeleczki

PDFNr 43-24 z 30.02.2024 r. w sprawie zasad i procedur audytu wewnętrznego w Gminie Strzeleczki.pdf (174,13KB)
PDFNr 43-24 z 30.02.2024 r. w sprawie zasad i procedur audytu wewnętrznego w Gminie Strzeleczki -skan.pdf (31,82KB)


Zarządzenie Nr 44/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024

PDFNr 44-24 z w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024.pdf (236,38KB)
PDFNr 44-24 z w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024 -skan.pdf (99,53KB)


Zarządzenie Nr 45/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Strzeleczki”

PDFNr 45-24 z 27.02.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (218,46KB)
PDFNr 45-24 z 27.02.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji -skan.pdf (27,60KB)


Zarządzenie Nr 46/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 6 marca 2024 r.  w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów stanowiących własność Gminy Strzeleczki 
PDFNr 46-24 z 06.03.2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów stanowiących własność Gminy Strzeleczki.pdf (237,24KB)
PDFNr 46-24 z 06.03.2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów stanowiących własność Gminy Strzeleczki - skan.pdf (96,83KB)
 


Zarządzenie Nr 47/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych 

PDFNr 47-24 z 06.03.2024 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochorny lokali wyborczych.pdf (216,00KB)
PDFNr 47-24 z 06.03.2024 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochorny lokali wyborczych -skan.pdf (33,10KB)
 


Zarządzenie Nr 48/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 106404 O ul. Łącznej w Zielinie o łącznej długości ok. 350 mb” 

PDFNr 48-24 z 07.03.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (136,96KB)
PDFNr 48-24 z 07.03.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym -skan.pdf (28,16KB)
 


Zarządzenie Nr 49/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 8 marca 2024 r.  w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024

PDFNr 49-24 z 08.03.2024 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024.pdf (241,64KB)
PDFNr 49-24 z 08.03.2024 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024 -skan.pdf (124,77KB)


Zarządzenie Nr 50/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Racławiczki” 

PDFNr 50-24 z 11.03.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (218,50KB)
PDFNr 50-24 z 11.03.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym -skan.pdf (27,66KB)


Zarządzenie Nr 51/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 11 marca 2024 r.  w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024

PDFNr 51-24 z 11.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024.pdf (137,78KB)
PDFNr 51-24 z 11.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024 -skan.pdf (39,38KB)


Zarządzenie Nr 52/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 11 marca 2024 r.  w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

PDFNr 52-24 z 11.03.2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwie.pdf (147,04KB)
PDFNr 52-24 z 11.03.2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 7.04 -skan.pdf (66,51KB)


Zarządzenie Nr 53/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim ,,Jugend trägt Gedichte vor’’ - ,,Młodzież recytuje poezję’’ dla uczniów szkół podstawowych w gminie Strzeleczki.

PDFNr 53-24 z 13.03.2024 r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim.pdf (136,39KB)
PDFNr 53-24 z 13.03.2024 r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim -skan.pdf (28,66KB)
 


Zarządzenie Nr 54/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Strzeleczki – Zamówienie II

PDFNr 54-24 z 14.03.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (125,98KB)
PDFNr 54-24 z 14.03.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -skan.pdf (27,67KB)
 


Zarządzenie Nr 55/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach

PDFNr 55-24 z 19.03.2024 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach.pdf (240,57KB)
PDFNr 55-24 z 19.03.2024 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach -skan.pdf (394,74KB)


Zarządzenie Nr 56/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 19 marca 2024 r.  w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2024 r. do Uchwały Nr LXX/468/24 Rady Miejskiej w Strzeleczkach z 19.03.2024 r.

PDFNr 56-24 z 19.03.2024 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2024 r. do Uchwały Nr LXX-468-24 z 19.03.2024 r.pdf (184,15KB)
PDFNr 56-24 z 19.03.2024 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2024 r. do Uchwały Nr LXX-468-24 z 19.03.2024 r. -skan.pdf (321,59KB)


Zarządzenie Nr 57/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 20 marca 2024 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku

PDFNr 57-24 z 20.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku.pdf (211,47KB)
PDFNr 57-24 z 20.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku -skan.pdf (198,24KB)


Zarządzenie Nr 58/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024 
PDFNr 58-24 z 22.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024.pdf (241,30KB)
PDFNr 58-24 z 22.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024 -skan.pdf (122,96KB)
 


Zarządzenie Nr 59/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2023
PDFNr 59-24 z 25.03.2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2023.pdf (1,31MB)
file,id_cms='35370',type='attachment']
 


Zarządzenie Nr 60/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Komorniki w sprawie sprzeciwu inwestycji Budowy strzelnicy sportowo-myśliwskiej


 

Zarządzenie Nr 62/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzeleczki na lata 2024-2030

PDFNr 62-24 z 28.03.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzeleczki na lata 2024-2030.pdf (141,90KB)
PDFNr 62-24 z 28.03.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzeleczki na lata 2024-2030 -skan.pdf (57,82KB)


Zarządzenie Nr 63/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024

PDFNr 63-24 z 29.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024.pdf (227,02KB)
 


Zarządzenie Nr 64/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024

PDFNr 64-24 z 05.07.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024.pdf (228,03KB)
 


Zarządzenie Nr 65/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024

PDFNr 65-24 z 05.04.2024 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024.pdf (226,20KB)
 


Zarządzenie Nr 71/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024

PDFNr 71-24 z 25.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2024.pdf (221,03KB)
 


Zarządzenie Nr 72/24 Burmistrza Strzeleczek z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

PDFNr 72-24 z 25.04.2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.pdf (134,75KB)