Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
LXVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku  LXVI Sesji Rady Gminy (14:05)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Damian Nowak, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy, Henryk Kostka, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr LXV/23 z Sesji Rady Gminy w dniu 26.10.2023 r. (14:06)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy, Adam Pientka, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między między między LXV a LXVI Sesją Rady Gminy. (14:07)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Manfred Suchy, Irena Galler, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok – projekt z dnia 20.10.2023 r. – Skarbnik Gminy. (14:09)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Irena Galler, Marek Kaliński, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 20.10.2023 r. – Skarbnik Gminy. (14:10)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka, Michał Jenek, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Manfred Suchy, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych – projekt z dnia 16.11.2023 r. – Skarbnik Gminy. (14:12)

Wyniki imienne:
ZA(10):
Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Henryk Kostka

PRZECIW(1):
Michał Jenek

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 17.11.2023 r. – Sekretarz Gminy. (14:13)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Irena Galler, Manfred Suchy, Adam Pientka, Henryk Kostka, Michał Jenek, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki– projekt z dnia 17.11.2023 r. – Sekretarz Gminy. (14:15)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Marek Kaliński, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Damian Nowak, Manfred Suchy, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt z dnia 09.11.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. (14:16)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Manfred Suchy, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/362/23 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.11.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. (14:18)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Irena Galler, Henryk Kostka, Damian Nowak, Adam Pientka, Michał Jenek, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 – projekt z dnia 09.11.2023 r. – Główny specjalista ds. promocji i pożytku publicznego. (14:20)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Irena Galler, Adam Pientka, Michał Jenek, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – projekt z dnia 16.11.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. (14:23)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Henryk Kostka, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński, Irena Galler, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Manfred Suchy, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Strzeleczki „Posiłek w szkole i domu" na lata 2024-2028 – projekt z dnia 16.11.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. (14:36)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Adam Pientka, Damian Nowak, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Manfred Suchy, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie  nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – projekt z dnia 16.11.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. (14:37)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Marek Kaliński, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Manfred Suchy, Adam Pientka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 24.11.2023 r. – Skarbnik Gminy. (14:41)

Wyniki imienne:
ZA(10):
Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Irena Galler, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):
Michał Jenek, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso– projekt z dnia 24.11.2023 r. – Skarbnik Gminy. (14:45)

Wyniki imienne:
ZA(10):
Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Irena Galler, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):
Michał Jenek, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej – projekt z dnia 24.11.2023 r. – Skarbnik Gminy. (14:48)

Wyniki imienne:
ZA(10):
Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Damian Nowak, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Irena Galler, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):
Michał Jenek, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej – projekt z dnia 21.11.2023 r. – Sekretarz Gminy. (14:51)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Manfred Suchy, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.11.2023 r. – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. (14:57)

Wyniki imienne:
ZA(9):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Irena Galler, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):
Marek Kaliński, Adam Pientka, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek