Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVI SESJA RADY GMINY - Listopad 2023

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (197,86KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (220,15KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania dla osób i rodzin.pdf (142,80KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.pdf (245,63KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Strzeleczki Posiłek w szkole i domu na lata 2024-2028.pdf (156,59KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi.pdf (180,22KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom OSP.pdf (225,88KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.pdf (266,49KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (216,09KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gm. Strzeleczki.pdf (145,39KB)
PDFPrzedsięwzięcia listopad 2023.pdf (160,04KB)
PDFWPF listopad 2023.pdf (3,07MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strzeleczki.pdf (1,09MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki.pdf (127,31KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf (225,42KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.pdf (143,19KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf (145,88KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.pdf (2,34MB)