Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pożytek Publiczny

21.03.2024 r.

Burmistrz Strzeleczek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku.

PDFWyniki otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia.pdf (251,95KB)

PDFogłosznie o otwartym konkursie ofert na realizacj zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2024 r.pdf (1,93MB)
 

30.01.2024 r.

Burmistrz Strzeleczek ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2024 rok:

PDFWyniki otwartego konkursu ofert w 2024 r.pdf (37,70KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Strzeleczek w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (200,65KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Strzeleczek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.pdf (201,64KB)
PDFZarządzenie Burmistrza Strzeleczek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pub. z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2024 r.pdf (196,61KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Strzeleczek w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych.pdf (116,57KB)
PDFformularz dla opp.pdf (156,86KB)
 

08.11.2023 r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Termin konsultacji :  9 do 23 listopada 2023 roku.

Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie 9 do 23 listopada 2023 roku. Wypełnione formularze można złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki, Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : k.szalecka-ptak@strzeleczki.pl.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 23.11.2022 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji: podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki :

PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (764,26KB)
PDFUchwała Rady Gminy Strzeleczki w sprawie przyjecia programu Współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami poząrządowymi.pdf (2,92MB)
 

31.05.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

PDFDOC010623-01062023131508.pdf (4,43MB)
 

20.02.2023 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego w 2023 r.

PDFwyniki-otwartego-konkursow-ofert-w-2023.pdf (61,26KB)
 

16.01.2023 r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2023 rok:

PDFDOC160123-16012023134746.pdf (200,79KB)
PDFDOC160123-16012023134906.pdf (202,04KB)

25.10.2022 r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Termin konsultacji :  25 października 2021 roku – 8 listopada 2022 roku

Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 25.10.2022 r. do 08.11.2022 r. Wypełnione formularze można złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki, Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : k.szalecka-ptak@strzeleczki.pl.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 08.11.2022 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji: podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki :

PDFProjekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.pdf (181,60KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki.pdf (454,71KB)

19.10.2022 r.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego - "XIV edycja Ligi Futsalu".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 19 października 2022 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”XIV edycja ligi Futsalu", złożona przez Stowarzyszenie "Fair Play" ul. Sienkiewicza 9, 47-300 Krapkowice.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 26.10.2022 r., w jednej z wybranych form:

 1. mailowo na adres  lub
 2. osobiście, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki 
 3. listownie na adres Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Dla zachowania terminu wniesienia uwag liczy się data ich wpływu do Urzędu Gminy Strzeleczki.

PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (132,97KB)

31.05.2022r.
PDFNr 62a-22 z 231.05.2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi.pdf (457,26KB)

17.02.2022r.

Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2022 rok

PDFogloszenie-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-kultura fizyczna.pdf (253,97KB)
PDFogloszenie-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-ochrona-i-promocja-zdrowia.pdf (278,78KB)
PDFogloszenie-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-ochrona-i-promocja-zdrowia - abulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza.pdf (278,75KB)

21.01.2022r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2022 rok

Szczegóły w poniższych plikach:
PDFZARZĄDZENIE.7_22.2022-01-21 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kutury fizycznej i sportu.zipx.pdf (262,83KB)
PDFZARZĄDZENIE.8_22.2022-01-21 w sprawie ogłoszenia konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok.zipx.pdf (265,73KB)
PDFZARZĄDZENIE.9_22.2022-01-21 w sprawie powołania przedstawicieli OPP do komisji konkursowej.zipx.pdf (158,80KB)

 

09.02.2021r.

Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2021 rok

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert kultura fizyczna i sport.pdf (264,99KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert ochrona i promocja zdrowia - abulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza.pdf (281,79KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert ochrona i promocja zdrowia - pielęgnacja.pdf (282,39KB)
 

15.01.2021r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2021 rok

Szczegóły w poniższych plikach:

PDFZARZĄDZENIE Nr 8.21 - w sprawie konkursu na ochronę i promocję zdrowia.zipx.pdf (267,11KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 9.21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu.zipx.pdf (265,09KB)

PDFZARZĄDZENIE Nr 7.21. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych.zipx.pdf (160,68KB)
 

 

07.12.2020r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Termin konsultacji :  7 grudnia – 21 grudnia 2020 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie o 07.12.2020r. do 21.12.2020 r. Wypełnione formularze można złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki, Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : sekretarz@strzeleczki.pl. Uwagi i wnioski z datą wpływu po 21.12.2020 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

PDFUCHWAŁA.2020-12-22 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z OPP.zipx.pdf (221,47KB)
PDFZARZĄDZENIE nr 110a 20 z dnia 2020-12-07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Prograumu Współpracy z OPP na 2021 rok.pdf (218,00KB)
 

27.03.2020

PDFogłoszenie-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-ochrona-i-promocja-zdrowia - abulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza.pdf (260,99KB)
 

05.03.2020

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza powtórnie otwarty konkurs ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2020 rok:

PDFZARZĄDZENIE.25_20.2020-03-05 w sprawie ogłoszenia konkursu na realziację zadania publicznego dot. ochrony i promocji zdrowia - Ambulatoryjna.zipx.pdf (291,92KB)
 

28.02.2020

Wyniki konkursu ofert

PDFZARZĄDZENIE._20.2020-02-27 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2020.pdf (304,00KB)
PDFogloszenie-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-kultura fizyczna.pdf (263,45KB)
PDFogloszenie-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-ochrona-i-promocja-zdrowia.pdf (261,38KB)
 

03.02.2020r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2020 rok:

PDFZARZĄDZENIE Nr 16.20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu.zipx.pdf (268,84KB)
PDFZARZĄDZENIE.14.20. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych.zipx.pdf (161,71KB)
PDFZARZĄDZENIE.15.20 - w sprawie konkursu na ochronę i promocję zdrowia.zipx.pdf (268,43KB)
 

15.01.2020

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Termin konsultacji :  15 stycznia – 29 stycznia 2020 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 15.11.2020r. do 29.01.2020 r. Wypełnione formularze można złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : sekretarz@strzeleczki.pl. Uwagi i wnioski z datą wpływu po 29.01.2020 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki :

PDFUCHWAŁA.2020-01-30 w sprawie Programu Współpracy Gminy Strzeleczki w organizacjami pożytku publicznego na 2020 rok.zipx.pdf (221,90KB)
PDFZarządzenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2020 rok.pdf (465,20KB)
 

01.08.2019r.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego - "III Festiwal orkiestr dętych w Strzeleczkach".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 1 sierpnia 2019 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”III Festiwal orkiestr dętych w Strzeleczkach", złożona przez Stowarzyszenie "Fair Play" ul. Sienkiewicza 9, 47-300 Krapkowice.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres do dnia 08.08.2019 r.

PDFOferta realizacji zadania publicznego pn. III Festiwal orkiestr dętych w Strzeleczkach.pdf (945,63KB)
 

09.01.2019r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2019 rok:

PDFZARZĄDZENIE.4.19. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych.zipx.pdf (218,34KB)


PDFZARZĄDZENIE Nr 5.19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań ochrony zdrowia w 2019 roku.pdf (417,63KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 6.19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej w 2019 roku.pdf (418,19KB)

14.11.2018

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Termin konsultacji :  15 listopada – 28 listopada 2018 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 14.11.2018r. do 28.11.2018 r. Wypełnione formularze można złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : . Uwagi i wnioski z datą wpływu po 28.11.2018 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki :

PDFZarządzenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pożytku publicznego na rok 2019 pdf.pdf (304,19KB)
PDFUchwała w sprawie Programu Współpracy Gminy Strzeleczki w organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok pdf.pdf (247,00KB)
 

12.07.2018r.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego - "Organizacja obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla członków MDP z terenu Gminy Strzeleczki".    

          Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 12 lipca 2018 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ” Organizacja obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla członków MDP z terenu Gminy Strzeleczki”, złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Strzeleczkach ul. Dworcowa 3 A, 47-364 Strzeleczki. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

          Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres sekretarz@strzeleczki.pl do dnia 19.07.2018 r.

PDFOferta realizacji zadania publicznego Organizacja obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla członków MDP z terenu Gminy Strzeleczki.pdf (860,18KB)
 

 

15.06.2018r.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego - "Międzynarodowy Plener malarski Dobra 2018".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 16 czerwca 2018 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”Międzynarodowy Plener Malarski „Dobra 2018”, złożona przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”, ul. Rynek 5-6, 45-015 Opole.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres do dnia 22.06.2018 r.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego - "II Festiwal orkiestr dętych w Strzeleczkach".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 16 czerwca 2018 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”II Festiwal orkiestr dętych w Strzeleczkach", złożona przez Stowarzyszenie "Fair Play" ul. Sienkiewicza 9, 47-300 Krapkowice.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres do dnia 22.06.2018 r.

19.02.2018

PDFOgłoszenie wyników konkursu w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2018.pdf (161,11KB)
PDFOgłoszenie wyników konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018.pdf (143,46KB)

10.01.2018

PDFZARZĄDZENIE.379_18.2018-01-09 powołanie członków komisji konkursowej.zipx.pdf (221,92KB)
PDFZARZĄDZENIE.380_18.2018-01-09 - konkurs na przeciwdziałanie patologiom społecznym.zipx.pdf (404,57KB)
PDFZARZĄDZENIE.381_18.2018-01-09 w sprawie konkursu na ochronę i promocję zdrowia.zipx.pdf (425,68KB)
PDFZARZĄDZENIE.382_18.2018-01-09 w sprawie konkursu na kulturę fizyczną.zipx.pdf (421,63KB)
 

06.11.2017

„Program współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

12.10.2017

PDFogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dotację celową dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie gminy Strzeleczki.pdf (31,61KB)

25.09.2017

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na Dotację celową dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urzadzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie gminy Strzeleczki.pdf (63,14KB)

20.04.2017

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

23.01.2017

Zgłaszanie członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

05.01.2017

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2017 rok.

14.12.2016

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 14 grudnia 2016 roku zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn.: ”Dbałość o lokalne dziedzictwo”, złożona przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą ul. Konopnickiej 6, 45-004 Opole.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres sekretarz@strzeleczki.pl do dnia 21.12.2016 r.

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (583,58KB)
 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                            /-/ Marek Pietruszka

 

03.11.2016

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Termin konsultacji :  3 listopada – 17 listopada 2016 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 03.11.2016r. do 17.11.2016 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : . Uwagi i wnioski z datą wpływu po 17.11.2016 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki :

PDFUCHWAŁA.2016-11-03 projekt w sprawie programu współpracy z OPP na 2017.zipx.pdf (249,93KB)
PDFZARZĄDZENIE.252_w sprawie konsultacji społecznych.zipx.pdf (305,47KB)
 

 

22.06.2016

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego.

10.05.2016r.

DOCSprawozdanie z zakresu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pożytku publicznego w 2015 roku.doc (173,50KB)

04.04.2016r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia

14.03.2016r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

23.02.2016r.

Nabór do komisji konkursowych – 2016

01.02.2016r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2016 rok.

 

Zestawienie złożonych ofert w konkursach na OPP w 2016r.

 

Strzeleczki, dnia 02.11.2015r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Termin konsultacji :  2 listopada – 16 listopada 2015 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 02.11.2015r. do 16.11.2015 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : . Uwagi i wnioski z datą wpływu po 16.11.2015 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki :

WÓJT GMINY STRZELECZKI

         /-/ Marek Pietruszka

Strzeleczki, dnia 02.07.2015 r.

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 2 lipca 2015 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”Międzynarodowy Plener Malarski „Dobra 2015”, złożona przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”, ul. Rynek 5-6, 45-015 Opole.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres do dnia 09.07.2015 r.

PDFPlener malarski.pdf (3,16MB)
 

Wójt Gminy Strzeleczki

/-/ Marek Pietruszka

 

DOCSprawozdanie_2014.doc (163,50KB)
 

 

03.04.2015

PDFOgłoszenie wyników_przeciwdziałanie uzaleznieniom i patologiom społecznym.pdf (86,84KB)
PDFOgłoszenie wyników_propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych.pdf (85,78KB)
 

23.03.2015

JPEGOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2015.jpeg (185,04KB) 
 

JPEGOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015.jpeg (208,28KB) 

 

05.03.2015

DOCOgłoszenie o konsultacjach RCOP.doc (29,50KB)
 

 

Informacje o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych na rok 2015.

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki w dniu 02.02.2015 r. roku Wójt Gminy Strzeleczki zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W oznaczonym terminie tj. do dnia 18.02.2015 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t.j. 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) nie zgłosiła swoich kandydatów na członków komisji konkursowej.

Wobec powyższego, działając w trybie art. 15 ust. 2b w/w ustawy, Wójt Gminy Strzeleczki, Zarządzeniem Nr 27/15 z dnia 6 marca 2015 roku powołał członków komisji konkursowej spośród pracowników Urzędu Gminy Strzeleczki w osobach:

 1. Pan Łukasz Borsuk          – przewodniczący komisji,
 2. Pani Gabriela Bartoń        - wiceprzewodniczący komisji,
 3. Pan Marek Pelka             – członek komisji,
 4. Pani Sylwia Migot            – członek komisji.

Wójt Gminy Strzeleczki

Marek Pietruszka

02.02.2015

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie :

 1. organizowania letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 2. pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych
 3. ambulatoryjnej i domowej terapii i rehabilitacji leczniczej
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych

 

Zgłoszenie należy składać do dnia 18 lutego 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4  formularzu zamieszczonym poniżej z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych – 2015”.

 

Wójt Gminy Strzeleczki

Marek Pietruszka

 

 

 

DOCZarządzenie Nr 9.2015 - nabór kandydatów na człobków komisji konkursowych.doc (27,50KB)

DOCZałącznik do zarządzenia - ogłoszenie 2015.doc (41,00KB)

DOCzgloszenie_czlonka_komisji_ngo_2015.doc (28,50KB)

 

Otwarte konkursy ofert na rok 2015

DOCZarządzenie Nr 5.2015- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.doc (56,00KB)

DOCZarządzenie Nr 6.2015 - zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży.doc (53,50KB)

DOCZarządzenie Nr 7.2015- opieka i terapia osób chorych,niepełnosprawnych i starszych.doc (60,00KB)

DOCZarządzenie Nr 8.2015 - działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc (55,00KB)

DOCwzór oferty 2015.doc (107,50KB)

 

27.10.2014

DOCProtokół z konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015.doc (26,00KB)
 

08.10.2014

Ogłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o przeprowadzeniu konsultacji.

DOCOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI o konsultacjach.doc (27,00KB)
DOCZarządzenie - konsultacje.doc (30,50KB)
DOCZałącznik 1 do zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.doc (37,50KB)
DOCProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r..doc (102,50KB)
 

03.09.2014

DOCXwyniki otwartego konkursu ofert w 2014 r. - działalność na rzecz mniejszości narodowych.docx (12,73KB)

 

04.07.2014

Otwarty konkurs ofert na rok 2014

DOCZarządzenie Nr 38 - działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc (50,00KB)

 

30.04.2014

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 r.

DOCSprawozdanie_2013.doc (97,50KB)

 

22.04.2014

Strzeleczki, dnia 22.04.2014 r.

 

 

INFORMACJA

o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 22 kwietnia 2014 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”Międzynarodowy Plener Malarski „Dobra 2014”, złożona przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”, ul. Rynek 5-6, 45-015 Opole.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres do dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (538,08KB)

 

 

20.02.2014

DOCZarządzenie_Nr_14_-_unieważnienie otwartego konkursu działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc (36,00KB)

 

19.02.2014

DOCXwyniki otwartego konkursu ofert w 2014 r. - działania na rzecz osób niepełnosprawnych.docx (12,82KB)

DOCXwyniki otwartego konkursu ofert w 2014 r. - letni wypoczynek.docx (12,98KB)

DOCXwyniki otwartego konkursu ofert w 2014 r. - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.docx (12,84KB)

 

14.02.2014

DOCProtokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert.doc (22,00KB)

14.01.2014

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie :

 1. organizowania letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 2. pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych
 3. ambulatoryjnej i domowej terapii i rehabilitacji leczniczej
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych

 

Zgłoszenie należy składać do dnia 30 stycznia 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4  formularzu zamieszczonym poniżej z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych – 2014”.

 

Z-ca Wójta

Piotr Solloch

DOCXNabór kandydatów na członków komisji konkursowych w 2014.docx (12,33KB)

DOCZałącznik do zarządzenia - ogłoszenie.doc (43,00KB)

DOCZarządzenie Nr 8 - nabór kandydatów na człobków komisji konkursowych.doc (26,00KB)

DOCzgloszenie_czlonka_komisji_ngo_2013.doc (26,00KB)

 

Otwarte konkursy ofert na rok 2014

DOCZarządzenie Nr 4- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.doc (50,50KB)

DOCZarządzenie Nr 5 - zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży.doc (49,50KB)

DOCZarządzenie Nr 6- opieka i terapia osób chorych,niepełnosprawnych i starszych.doc (54,50KB)

DOCZarządzenie Nr 7 - działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc (51,00KB)

DOCwzór oferty.doc (96,00KB)

 

21.11.2013

PDFProtokół z konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego na rok 2014.pdf (236,73KB)

 

 

07.11.2013

Ogłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o przeprowadzeniu konsultacji.

DOCOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI o konsultacjach.doc (27,00KB)

DOCZarządzenie - konsultacje.doc (30,00KB)

DOCZałącznik 1 do zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.doc (37,50KB)

DOCProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014r - projekt.doc (109,50KB)

 

 

04.06.2013

Oferta realizacji zadania publicznego

Strzeleczki, dnia 04.06.2013 r.
 
 
INFORMACJA
o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego
 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 5 czerwca 2013 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”Międzynarodowy Plener Malarski „Dobra 2013”, złożona przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”, ul. Rynek 5-6, 45-015 Opole.
Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, pokój 107 lub na adres sek@strzeleczki.pl do dnia 12 czerwca 2013 r.
 
 
Wójt Gminy Strzeleczki
   Bronisław Kurpiela
 
 

14.05.2013

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert w 2013 r. - działalność na rzecz mniejszości narodowych.docx (11,53KB)

 

9.04.2013

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.

DOCSprawozdanie_2012.doc (94,50KB)

 

18.03.2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2013 r.

 

14.02.2013

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert w 2013 r. - działania na rzecz osób niepełnosprawnych.docx (12,75KB)

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert w 2013 r. - letni wypoczynek.docx (12,88KB)

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert w 2013 r. - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.docx (12,75KB)

DOCZarządzenie_Nr_9_-_unieważnienie otwartego konkursu działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc (38,00KB)

 

22.01.2013

DOCProtokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert.doc (21,50KB)

 

03.01.2013

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w 2013 r.

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie :

 1. organizowania letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 2. pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych

 3. ambulatoryjnej i domowej terapii i rehabilitacji leczniczej

 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych

 

Zgłoszenie należy składać do dnia 18 stycznia 2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4  formularzu zamieszczonym poniżej z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych – 2013”.

załączniki:

DOCOświadczenie kandydata_na_czlonka_kom.konk..doc (26,50KB)

DOCZałącznik do zarządzenia - ogłoszenie.doc (42,50KB)

DOCZarządzenie Nr 1 - nabór kandydatów na człobków komisji konkursowych.doc (26,50KB)

DOCzgloszenie_czlonka_komisji_ngo_2013.doc (26,00KB)

 

03.01.2013

Otwarte konkursy ofert na rok 2013

DOCZarządzenie Nr 57- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.doc (51,50KB)

DOCZarządzenie Nr 58- opieka i terapia osób chorych,niepełnosprawnych i starszych.doc (53,50KB)

DOCZarządzenie Nr 59 - zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży.doc (47,50KB)

DOCZarządzenie Nr 60 - działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc (52,50KB)

DOCProgram współpracy uchwała nr XXIII-137-12.doc (105,00KB)

DOCwzór oferty.doc (96,00KB)

DOCwzór sprawozdania.doc (93,50KB)

 

14.11.2012

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

PDFProtokół z konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.pdf (22,38KB)

16.10.2012

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOCOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI o konsultacjach.doc (27,50KB)

DOCProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r., Strzeleczki.doc (102,00KB)

DOCZałącznik 1 do zarządzenia nr 592011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.doc (37,00KB)

DOCZarządzenie Nr 89- konsultacje.doc (25,50KB)

09.07.2012

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

DOCInformacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego.doc (11,00KB)

PDFOferta realizacji zadania publicznego dot. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego MOSZNA ZAMEK 2012.pdf (5,42MB)

04.04.2012

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.

DOCSprawozdanie_2011.doc (87,50KB)

23.02.2012

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert w 2012 r. - działania na rzecz osób niepełnosprawnych.docx (12,61KB)

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert w 2012 r. - letni wypoczynek.docx (12,74KB)

08.02.2012r.

DOCWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r..doc (10,50KB)

05.01.2012r.

DOCZarządzenie Nr 1 z dnia 3 stycznia 2012.doc (44,50KB)

DOCZarządzenie Nr 2 z dnia 3 stycznia 2012.doc (46,50KB)

DOCZarządzenie Nr 3 z dnia 3 stycznia 2012.doc (51,50KB)

DOCZarządzenie Nr 4 - nabór kandydatów.doc (25,50KB)

DOCZałącznik do zarządzenia Nr 4-ogłoszenie.doc (40,00KB)

DOCZałącznik do zarządzenia nr 4-Oświadczenie kandydata.doc (26,50KB)

DOCZałącznik do zarządzenia Nr 4-zgloszenie czlonka komisji.doc (26,00KB)

23.11.2011r.

PDFProtokół z konsultacji 17 listopad 2011.pdf (5,00MB)

28.10.2011r.

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012r.

DOCOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI o konsultacjach.doc (14,50KB)

załączniki:

DOCZarządzenie Nr - konsultacje.doc (15,50KB)

DOCZałącznik 1 do zarządzenia nr 592011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.doc (37,00KB)

DOCProjekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2012.doc (63,50KB)

08.06.2011r.

Wójt Gminy Strzeleczki przedstawia ofertę złożoną przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” na wsparcie finansowe zadania.  Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, Wójt Gminy Strzeleczki  przedstawia ofertę o nazwie: „Międzynarodowy Plener Malarski „Zamek-Moszna 2011”.
Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia. Oferta w załączniku do pobrania.

PDFOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf (4,99MB)

PDFSTATUT POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW - POLSKA SZTUKA UŻYTKOWA.pdf (4,27MB)

PDFODPIS KRS.pdf (1,43MB)