Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
LXIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku  LXIII Sesji Rady Gminy (14:05)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Damian Nowak, Michał Jenek, Anna Piecha, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Roman Wilczek, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr LXII/23 z Sesji Rady Gminy w dniu 22.06.2023 r. (14:06)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Irena Galler, Anna Piecha, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między między LXII a LXIII Sesją Rady Gminy. (14:12)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Damian Nowak, Roman Wilczek, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok – projekt z dnia 25.07.2023 r. – Skarbnik Gminy. (14:24)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Anna Piecha, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Irena Galler, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 25.07.2023 r. – Skarbnik Gminy. (14:26)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Damian Nowak, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Irena Galler, Krzysztof Robota, Anna Piecha, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/211/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki” – projekt z dnia 14.07.2023 r. – Urbanista. (14:30)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Michał Jenek, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Irena Galler, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych – projekt z dnia 12.05.2023 r. –Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. (14:38)

Wyniki imienne:
ZA(10):
Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Krzysztof Robota

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dobrej stanowiącego własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.07.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
i Nieruchomości. (14:40)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Damian Nowak, Irena Galler, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Pisarzowice – projekt z dnia 24.07.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju. (14:42)

Wyniki imienne:
ZA(10):
Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Anna Piecha, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Michał Jenek

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Adam Pientka, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum