Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
LXI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad porządkiem obrad (14:40)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Damian Nowak, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr LX/23 z Sesji Rady Gminy w dniu 19.04.2023 r. (14:41)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Michał Jenek, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Adam Pientka, Anna Piecha, Irena Galler, Damian Nowak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LX a LXI Sesją Rady Gminy. (14:41)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Michał Jenek, Damian Nowak, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Adam Pientka, Manfred Suchy, Marek Kaliński, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok – projekt  z dnia 18.05.2023 r . – Skarbnik Gminy. (14:49)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Damian Nowak, Anna Piecha, Irena Galler, Adam Pientka, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej - projekt  z dnia 18.05.2023 r. – Skarbnik Gminy. (14:51)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Kaliński, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy, Damian Nowak, Anna Piecha, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu
nieczystości ciekłych – projekt z dnia 12.05.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Nieruchomości. (14:53)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Damian Nowak, Anna Piecha, Irena Galler, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa OT w Opolu położonej w miejscowości Wawrzyńcowice – projekt z dnia 12.05.2023 r. –
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. (14:55)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Henryk Kostka, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Damian Nowak, Irena Galler, Michał Jenek, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Anna Piecha, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Zielinie stanowiącego własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 12.05.2023 r. – podinspektor ds. Nieruchomości i Rolnictwa. (14:58)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Kaliński, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Anna Piecha, Manfred Suchy, Adam Pientka, Michał Jenek, Damian Nowak, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – projekt z dnia 26.04.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju. (14:59)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Adam Pientka, Damian Nowak, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Henryk Kostka, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. Serwitut) – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju (15:19)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Michał Jenek, Damian Nowak, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Irena Galler, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. Nowy Bud) – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju; (15:29)

Wyniki imienne:
ZA(6):
Henryk Kostka, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum

PRZECIW(4):
Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Irena Galler, Michał Jenek

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Manfred Suchy, Adam Pientka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. Buława) – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju; (16:05)

Wyniki imienne:
ZA(6):
Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Anna Piecha, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum

PRZECIW(4):
Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Irena Galler

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Adam Pientka, Manfred Suchy

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad  podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pisarzowice – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju; (16:17)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Michał Jenek, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka, Anna Piecha, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra dla działki nr 375 km.8 – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju; (16:18)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Damian Nowak, Manfred Suchy, Anna Piecha, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Irena Galler, Adam Pientka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki w przedmiocie naruszenia prawa przez Wójta poprzez brak unieważnienia konkursów na dyrektorów szkół w Komornikach Dobrej i Zielinie – projekt z dnia 19.05.2023 r. – Przewodniczący Obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (17:27)

Wyniki imienne:
ZA(6):
Adam Pientka, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Irena Galler

PRZECIW(6):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Anna Piecha, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek