Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach od 3 lutego 2023 roku do 17 lutego 2023 roku, odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Strzeleczki.

Celem konsultacji zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie:

a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,

b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie – Biurze Rady Gminy,

c) publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email:  , w terminie od 3 lutego 2023 roku do 17 lutego 2023 roku.

Pliki do pobrania:

PDFNr 25-23 z 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczącychprojektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Strzeleczki.pdf (1,53MB)
PDFNr 25-23 z 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsutlacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia statów sołectw Gminy Strzeleczki - skna.pdf (4,49MB)

PDFFORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII.pdf (200,70KB)