Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały LVII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27.01.2023 r.

PDFNr LVII-357-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.pdf (265,18KB)
PDFNr LVII-358-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (136,72KB) PDFNr LVII-358-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej załączniki.pdf (4,47MB)
PDFNr LVII-359-23 z 26.01.2023 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki.pdf (989,69KB)
PDFNr LVII-360-23 z 26.01.2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy.pdf (362,42KB)
PDFNr LVII-361-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2023 r.pdf (294,75KB)
PDFNr LVII-362-23 z 26.01.2023 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki.pdf (344,24KB)
PDFNr LVII-363-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III-16-18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego.pdf (227,36KB)
PDFNr LVII-364-23 z 26.01.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci.pdf (226,07KB)
PDFNr LVII-365-23 z 26.01.2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gm. Strzeleczki.pdf (345,36KB)
PDFNr LVII-366-23 z 26.01.2023 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wyagrodzenia.pdf (236,46KB)
PDFNr LVII-367-23 z 26.01.2023 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa określenia inkasentów terminu płatności.pdf (225,83KB)
PDFNr LVII-368-23 z 26.01.2023 r. w sprawie opłaty targowej.pdf (225,90KB)
PDFNr LVII-369-23 z 26.01.2023 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Strzeleczki w miejscowości Komorniki.pdf (221,17KB)