Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2023

PDFZawiadomienie o unieważnieniu.pdf (448,57KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (474,76KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (398,21KB)

PDFOdpowiedź na pytania do SWZ.pdf (368,45KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf (37,42KB)
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (136,22KB)
PDFSWZ.pdf (695,00KB)
DOCzałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc (176,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o posiadaniu GUD.doc (151,00KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx (138,28KB)
DOCzałącznik nr 4 do SWZ -Wykaz zrealizowanych dostaw.doc (157,50KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów.docx (136,59KB)
DOCXzałącznik nr 6a do SWZ - wzór umowy ulice.docx (174,54KB)

DOCXAktualny załącznik nr 6a do SWZ - wzór umowy ulice.docx (174,57KB)
DOCXzałącznik nr 6b do SWZ - wzór umowy obiekty.docx (196,40KB)

DOCXAktualny załącznik nr 6b do SWZ - wzór umowy obiekty.docx (196,40KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.DOC (162,00KB)
DOCXzałącznik nr 8 do SWZ - Wykaz punktów poboru energii - obiekty.docx (176,27KB)
DOCXzałącznik nr 9 do SWZ - Wykaz punktów poboru energii oświetlenie uliczne.docx (149,55KB)
DOCXZałącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (146,57KB)
DOCXZałącznik nr 11 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (137,54KB)

Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7db6bb44-9b11-11ed-94da-6ae0fe5e7159