Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVII SESJA RADY GMINY - STYCZEŃ 2023

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gm. Strzeleczki.pdf (229,47KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy.pdf (368,52KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki.pdf (401,88KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki.pdf (1,47MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2023 r.pdf (302,14KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.pdf (263,36KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III-16-18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego - dot. program Posiłek w szkole i w domu.pdf (231,65KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (135,21KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany WPF- zał.pdf (3,07MB)
PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci.pdf (232,77KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie w sprawie opłaty targowej.pdf (232,41KB)
PDFProjekt Nr 2 uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2023 r.pdf (302,45KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa określenia inkasentów terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf (149,85KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf (152,49KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Strzeleczki w miejscowości Komorniki.pdf (220,53KB)