Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ankieta w sprawie konsultacji dot. nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy do pobrania "Ankietę konsultacyjną w sprawie nadania miejscowości Strzeleczki statusu miasta"

Niniejsze konsultacje przeprowadzane w Gminie Strzeleczki w dniach: od 10 do 31 stycznia 2023 r., mają na celu poznanie przez władze Gminy Strzeleczki stanowiska mieszkańców Gminy, dotyczącego nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki.

Wyniki konsultacji będą stanowiły załącznik do wniosku Gminy Strzeleczki w sprawie nadania miejscowości Strzeleczki statusu miasta.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i przekazania jej do urzędu poprzez złożenie w biurze podawczym Urzędu Gminy Strzeleczki lub wysłać jej skan mailem na adres   do dnia 31 stycznia 2023 roku.

PDFAnkieta w sprawie konsultacji dot. nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki.zipx.pdf (164,21KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 7_23.2023-01-10 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statusu miasta.pdf (345,68KB)
 

Dlaczego miejscowość Strzeleczki chce uzyskać/odzyskać prawa miejskie?

Strzeleczki spełniają kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta:

1. Bogata historia, Strzeleczki będąc miastem, utraciły prawa miejskie w XVIII w.;

2. Układ urbanistyczny - zwarta zabudowa typu miejskiego, ukształtowane centrum, zabytki;

3. Infrastruktura miejska – rynek, ulice, oświetlenie, chodniki, wodociągi, kanalizacja, selektywna zbiórka odpadów;

4. Funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury), dobrze rozwinięta sfera usług publicznych (przedszkole, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, apteka, bank, poczta, dobry układ dróg powiatowych i wojewódzkich), OSP, boiska i hala sportowa, skatepark, zabytkowy kościół, ratusz gminny, dobrze rozwinięta baza gastronomiczna, ścieżki piesze i rowerowe, szlaki turystyczne, cykliczne imprezy kulturalne);

Czy warto się ubiegać o prawa miejskie, jakie mogą być z tego korzyści?

1. Większe możliwości na rozbudowę i rozwój centrum Strzeleczek jako miasta;

2. Większy prestiż - Strzeleczki będą kolejnym miastem w powiecie krapkowickim, co zwiększy jego znaczenie w skali lokalnej (powiat) i regionalnej (województwo);

3. Podniesienie atrakcyjności miejscowości dla osób planujących się tu osiedlić;

4. Większa dostępność do środków zewnętrznych, adresowanych zarówno dla miast, jak i wsi;

5. Większa szansa na przyciągnięcie inwestorów, poprawa na rynku pracy;

6. Zwiększenie dynamiki rozwoju Strzeleczek;

7. Łatwiejsza promocja walorów turystycznych, stworzenie wizerunku miasteczka turystycznego;

8. Większa możliwość pozyskania środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury czy organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadregionalnym;

9. Nowe wyzwanie dla lokalnych władz samorządowych, by zabiegały o intensywny rozwój miejscowości na miarę posiadanych praw miejskich.

Najczęściej stawiane pytania i wątpliwości:

1. Czy prawa miejskie to wzrost podatków lokalnych?

NIE - wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości;

2. Czy wzrosną opłaty za wodę, wywóz śmieci, przedszkole?

NIE - opłaty te każdorazowo ustala samorząd niezależnie od statusu miejscowości;

3. Czy nauczyciele utracą prawo do dodatku wiejskiego?

NIE - dodatek wiejski przysługuje nauczycielom pracującym w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, niezależnie od tego czy są to wsie, czy miasta;

4. Czy zmniejszona będzie subwencja oświatowa?

NIE - wysokość subwencji nie zależy od statusu miejscowości;

5. Czy stracimy możliwość uzyskania środków unijnych dla wsi?

NIE - gminy miejsko-wiejskie mogą ubiegać się o środki z funduszy europejskich tak samo jak gminy wiejskie, a dodatkowo mogą ubiegać się o środki przeznaczone dla ośrodków miejskich;

6. Czy nastąpi likwidacja dopłat rolniczych?

NIE - rolnicy mają prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest położone na terenie miasta czy wsi;

7. Czy wprowadzony zostanie zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim?

NIE - taki zakaz nie obowiązuje, a jeśli jest wprowadzony to tylko wówczas, jeśli hodowla stanowi bezpośrednią uciążliwość dla mieszkańców - zarówno wsi, jak i miasta;

8. Czy nastąpi utrata stypendiów unijnych mieszkańców wsi?

NIE - prawo do stypendium zachowują uczniowie i studenci z miejscowości do 5 tys. mieszkańców;

9. Czy konieczna będzie wymiana dowodów osobistych?

NIE - zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.2019 r. poz. 653 ze zm.) dowody podlegają wymianie dopiero po utracie ich ważności;

10. Czy koszty zmiany, które poniesie administracja, będą wysokie?

NIE - będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy. Instytucje gminne (GOPS, Biblioteka) nie muszą zmieniać swoich nazw;

11. Czy nastąpi wzrost koszów administracji?

NIE - jest to zawsze zależne jedynie od ustaleń samorządu;

12. Czy konieczne są nowe wybory samorządowe?

NIE - dotychczasowe władze samorządowe (Wójt i Rada Gminy) działają w tym samym składzie osobowym aż do zakończenia kadencji - w gminach do 20 tys. mieszkańców Rada Gminy składa się z 15 radnych - art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1410).