Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Strzeleczki - 2023 rok

1. Zarządzenie Nr 1/23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2023 rok

PDFNr 1-23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2023 rok.pdf (2,63MB)
PDFNr 1-23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2023 rok - SKAN.pdf (1,34MB)
 

2. Zarządzenie Nr 2/23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2023 w gminie Strzeleczki

PDFNr 2-23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2023 w gminie Strzeleczki.pdf (175,62KB)
PDFNr 2-23 z 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2023 w gminie Strzeleczki -skan.pdf (47,18KB)


3. Zarządzenie Nr 3/23 z 02.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 

PDFNr 3-23 z 02.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (227,23KB)
PDFNr 3-23 z 02.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (49,14KB)


4. Zarządzenie Nr 4/23 z 05.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LVI-355-23 Rady Gminy Strzeleczki z 05.01.2023 r.

PDFNr 4-23 z 05.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LVI-355-23 Rady Gminy Strzeleczki z 5.01.2023 r.pdf (234,05KB)
PDFNr 4-23 z 05.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LVI-355-23 Rady Gminy Strzeleczki z 5.01.2023 r.- skan.pdf (40,67KB)


5. Zarządzenie Nr 5/23 z 05.01.2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału 

PDFNr 5-23 z 05.01.2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału.pdf (130,71KB)
PDFNr 5-23 z 05.01.2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału - skan.pdf (14,28KB)


6. Zarządzenie Nr 6/23 z 05.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2022-2023

PDFNr 6-23 z 05.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2022-2023.pdf (249,69KB)
PDFNr 6-23 z 05.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2022-2023 - skan.pdf (84,09KB)


7. Zarządzenie Nr 7/23 z 10.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statusu miejscowości Strzeleczki

PDFNr 7-23 z 10.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie nadania statusu miejscowości Strzeleczki - skan.pdf (144,30KB)
PDFNr 7-23 z 10.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie nadania statusu miejscowości Strzeleczki.pdf (268,12KB)


8. Zarządzenie Nr 8/23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki 

PDFNr 8-23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gm. Strzeleczki.pdf (237,32KB)
PDFNr 8-23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gm. Strzeleczki - skan.pdf (53,24KB)


9. Zarządzenie Nr 9/23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki 

PDFNr 9-23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddane w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gm. Strzeleczki - skan.pdf (45,55KB)
PDFNr 9-23 z 10.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddane w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gm. Strzeleczki.pdf (237,04KB)


10. Zarządzenie Nr 10/23 z 11.01.2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
PDFNr 10-23 z 11.01.2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (224,62KB)
PDFNr 10-23 z 11.01.2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - skan.pdf (24,00KB)


11. Zarządzenie Nr 11/23 z 12.01.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 11-23 z 12.01.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (229,53KB)
PDFNr 11-23 z 12.01.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (36,81KB)


12. Zarządzenie Nr 12/23 z 12.01.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFNr 12-23 z 12.01.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - skan.pdf (26,19KB)
PDFNr 12-23 z 12.01.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (219,96KB)
 


13. Zarządzenie Nr 13/23 z 12.01.2023 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku

PDFNr 13-23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku.pdf (342,44KB)
PDFNr 13-23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku - skan.pdf (201,36KB)


14. Zarządzenie Nr 14/23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

PDFNr 14-23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.pdf (208,46KB)
PDFNr 14-23 z 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku- skan.pdf (206,87KB)


15. Zarządzenie Nr 15/23 z 13.01.2023 r.  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
PDFNr 15-23 z 13.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf (230,86KB)
PDFNr 15-23 z 13.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - skan.pdf (65,83KB)


16. Zarządzenie Nr 16/23 z 18.01.2023 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
PDFNr 16-23 z 18.01.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.pdf (245,56KB)
PDFNr 16-23 z 18.01.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - skan.pdf (117,55KB)


17. Zarządzenie Nr 17/23 z 18.01.2023 r.  sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023

PDFNr 17-23 z 18.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023.pdf (148,65KB)
PDFNr 17-23 z 18.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023 - skan.pdf (86,18KB)


18. Zarządzenie Nr 18/23 z 24.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2023”

PDFNr 18-23 z 24.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - skan.pdf (24,47KB)
PDFNr 18-23 z 24.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (224,32KB)


19. Zarządzenie Nr 19/23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVII/357/23 Rady Gminy Strzeleczki z 26.01.2023 r.

PDFNr 19-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVII-357-23 Rady Gminy Strzeleczki z 26.01.2023 r.pdf (238,11KB)
PDFNr 19-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVII-357-23 Rady Gminy Strzeleczki z 26.01.2023 r. - skan.pdf (52,74KB)
 


20. Zarządzenie Nr 20/23 z 26.01.2023 r.  w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 20-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (239,78KB)
PDFNr 20-23 z 26.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (70,30KB)


20A. Zarządzenie 20A/23 z 30.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 20A-23 z 30.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (228,49KB)
PDFNr 20A-23 z 30.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (39,44KB)


21. Zarządzenie Nr 21/23 z 31.01.2023 r.  w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia

PDFNr 21-23 z 31.01.2023 r. w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia.pdf (108,94KB)
PDFNr 21-23 z 31.01.2023 r. w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia - skan.pdf (21,56KB)
 


22. Zarządzenie Nr 22/23 z 31.01.2023 r.  w sprawie ustalenia na 2023 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym

PDFNr 22-23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.pdf (179,06KB)
PDFNr 22-23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych - skan.pdf (72,61KB)
 


23. Zarządzenie Nr 23/23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki

PDFNr 23-23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023-2024.pdf (289,76KB)
PDFNr 23-23 z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023-2024 - skan.pdf (28,84KB)


24. Zarządzenie Nr 24/23  z 02.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie (Tryb: zaprojektuj i wybuduj)”

PDFNr 24-23 z 02.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (222,95KB)
PDFNr 24-23 z 02.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - skan.pdf (27,63KB)


25. Zarządzenie Nr 25/23 z 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Strzeleczki

PDFNr 25-23 z 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsultacji społecznych dotyczącychprojektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Strzeleczki.pdf (1,53MB)
PDFNr 25-23 z 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Strzeleczki konsutlacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia statów sołectw Gminy Strzeleczki - skna.pdf (4,49MB)


26. Zarządzenie Nr 26/23 z 06.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej, stanowiącym własność Gminy Strzeleczki

PDFNr 26-23 z 06.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej stanowiącym własność Gminy Strzeleczki.pdf (235,93KB)
PDFNr 26-23 z 06.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej stanowiącym własność Gminy Strzeleczki - SKAN.pdf (129,60KB)


27. Zarządzenie Nr 27/23 z 09.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectw Racławiczki, Dziedzice i Smolarnia w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dziedzice

PDFNr 27-23 z 09.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectw Racławiczki Dziedzice i Smolarnia w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej.pdf (271,13KB)
PDFNr 27-23 z 09.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectw Racławiczki Dziedzice i Smolarnia w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej - skan.pdf (104,94KB)
 


28. Zarządzenie Nr 28/23 z 10.02.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFNr 28-23 z 10.02.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (218,53KB)
PDFNr 28-23 z 10.02.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - skan.pdf (26,22KB)


29. Zarządzenie Nr 29/23 z 13.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 29-23 z 13.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (250,68KB)
PDFNr 29-23 z 13.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (106,96KB)


30. Zarządzenie Nr 30/23 z 22.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej
nr 106439 O w miejscowości Serwitut oraz drogi gminnej nr 106432 O w miejscowości Pisarzowice”

PDFNr 30-23 z 22.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf (136,21KB)
PDFNr 30-23 z 22.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - skan.pdf (27,82KB)


31. Zarządzenie Nr 31/23  z 22.02.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVIII/370/23 Rady Gminy Strzeleczki z 22.02.2023 r.

PDFNr 31-23 z 22.02.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVIII-370-23 RG Strzeleczki.pdf (149,69KB)
PDFNr 31-23 z 22.02.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały LVIII-370-23 RG Strzeleczki - skan.pdf (80,24KB)


32. Zarządzenie Nr 32/23 28.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

PDFNr 32-23 z 28.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.pdf (425,22KB)
PDFNr 32-23 z 28.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - skan.pdf (510,01KB)


33. Zarządzenie Nr 33/23 z 28.02.2023 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wstępne wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

PDFNr 33-23 z 01.03.2023 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wstępne wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.pdf (124,28KB)
PDFNr 33-23 z 01.03.2023 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wstępne wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - skan.pdf (21,19KB)


34. Zarządzenie Nr 34/23 z 01.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej, stanowiącym własność Gminy Strzeleczki 

PDFNr 34-23 z 01.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatroskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej stanowiącym własność Gminy Strzeleczki - skan.pdf.pdf (1,37MB)
PDFNr 34-23 z 01.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb stawu rybnego w Dobrej stanowiacym własność Gminy Strzeleczki.pdf (297,81KB)


35. Zarządzenie Nr 35/23 z 06.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w Komornikach i Szkoły Podstawowej w Zielinie 

PDFNr 35-23 z 06.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej Szkoły Podstawowej w Komornikach i Szkoły Podstawowej w Zielinie.pdf (224,39KB)
PDFNr 35-23 z 06.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej Szkoły Podstawowej w Komornikach i Szkoły Podstawowej w Zielinie - skany.pdf (763,63KB)


36. Zarządzenie Nr 36/23 z 06.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki

PDFNr 36-23 z 06.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej wlasność Gm. Strzeleczki.pdf (144,57KB)
PDFNr 36-23 z 06.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetarhowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej wlasność Gm. Strzeleczki - skan.pdf (44,50KB)


37. Zarządzenie Nr 37/23 z 07.03.2023 r.  w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Dacia Duster o nr rejestracyjnym OKR 1GC1

PDFNr 37-23 z 07.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Dacia Duster o nr rejestracyjnym OKR 1GC1.pdf (101,37KB)
PDFNr 37-23 z 07.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Dacia Duster o nr rejestracyjnym OKR 1GC1 - skan.pdf (24,15KB)


38. Zarządzenie Nr 38/23 z 08.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 38-23 z 08.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (254,08KB)
PDFNr 38-23 z 08.03.2023 r. w zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (100,09KB)


39. Zarządzenie Nr 39/23 z 16.03.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LIX/374/23 Rady Gminy Strzeleczki z 16.03.2023 r.

PDFNr 39-23 z 16.03.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LIX-374-23 Rady Gminy Strzeleczki z 16.03.2023 r.pdf (250,36KB)
PDFNr 39-23 z 16.03.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LIX-374-23 Rady Gminy Strzeleczki z 16.03.2023 r. - skan.pdf (155,72KB)


Zarządzenie Nr 39a/23 z 16.03.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LIX/374/23 Rady Gminy Strzeleczki z 16.03.2023 r.

PDFNr 39a-23 z 16.03.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LIX-374-23 Rady Gminy Strzeleczki z 16.03.2023 r.pdf (224,48KB)
PDFNr 39a-23 z 16.03.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LIX-374-23 Rady Gminy Strzeleczki z 16.03.2023 r. - skan.pdf (28,72KB)


40.  Zarządzenie Nr 40/23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej

PDFNr 40-23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej.pdf (143,02KB)
PDFNr 40-23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej - skan.pdf (34,15KB)


41. Zarządzenie Nr 41/23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach 

PDFNr 41-23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach.pdf (142,85KB)
PDFNr 41-23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach - skan.pdf (34,56KB)


42. Zarządzenie Nr 42/23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie

PDFNr 42-23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie.pdf (226,51KB)
PDFNr 42-23 z 21.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie - skan.pdf (35,72KB)


43. Zarządzenie Nr 43/23 z 22.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 43-23 z 22.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (241,62KB)
PDFNr 43-23 z 22.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (68,99KB)


44. Zarządzenie Nr 44/23 z 23.03.2023 r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim ,,Jugend trägt Gedichte vor’’ - ,,Młodzież recytuje poezję’’ dla uczniów szkół podstawowych w gminie Strzeleczki

PDFNr 44-23 z 23.04.2023 r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim Jugend tragt Gedichte vr - Młodzież recytuje poezję.pdf (137,75KB)
PDFNr 44-23 z 23.04.2023 r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku niemieckim Jugend tragt Gedichte vr - Młodzież recytuje poezję - skan.pdf (25,90KB)


45. Zarządzenie Nr 45/23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej

PDFNr 45-23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej - skan.pdf (37,90KB)
PDFNr 45-23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej.pdf (228,23KB)
 


46. Zarządzenie Nr 46/23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach

PDFNr 46-23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach - skan.pdf (38,09KB)
PDFNr 46-23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach.pdf (143,61KB)


47. Zarządzenie Nr 47/23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie 

PDFNr 47-23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie - skan.pdf (41,02KB)
PDFNr 47-23 z 24.03.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie.pdf (144,54KB)


48. Zarządzenie Nr 48/23 z 28.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022

PDFNr 48-23 z 28.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022 - skan.pdf (3,15MB)
PDFNr 48-23 z 28.03.2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022.pdf (3,75MB)


49. Zarządzenie Nr 49/23 z 29.03.2023 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

PDFNr 49-23 z 29.03.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (248,70KB)
PDFNr 49-23 z 29.03.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - skan.pdf (95,06KB)


50. Zarządzenie Nr 50/23 z 31.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Strzeleczki

PDFNr 50-23 z 31.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Czytse Mieszkanie.pdf (3,50MB)
PDFNr 50-23 z 31.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Czytse Mieszkanie -skan.pdf (2,12MB)


51. Zarządzenie Nr 51/23 z 31.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 51-23 z 31.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (239,24KB)
PDFNr 51-23 z 31.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (72,73KB)


52. Zarządzenie Nr 52/23 z 03.04.2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

PDFNr 52-23 z 03.04.2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.pdf (128,72KB)
PDFNr 52-23 z 03.04.2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - skan.pdf (26,32KB)


53. Zarządzenie Nr 53/23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej 

PDFNr 53-23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej - skan.pdf (29,47KB)
PDFNr 53-23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej.pdf (213,38KB)


54. Zarządzenie Nr 54/23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach 

PDFNr 54-23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach.pdf (131,88KB)
PDFNr 54-23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach- skan.pdf (29,85KB)


55. Zarządzenie Nr 55/23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie  

PDFNr 55-23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie - skan.pdf (27,13KB)
PDFNr 55-23 z 05.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie.pdf (129,18KB)


56. Zarządzenie Nr 56/23 z 06.04.2023 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

PDFNr 56-23 z 06.04.2023 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - skan.pdf (84,44KB)
PDFNr 56-23 z 06.04.2023 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’.pdf (372,10KB)


57. Zarządzenie Nr 57/23 z 06.04.2023 r. Nr 57-23 z 06.04.2023 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, najmu socjalnego oraz najmu pomieszczeń tymczasowych, stanowiących własność Gminy Strzeleczki

PDFNr 57-23 z 06.04.2023 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony najmu socjalnego oraz najmu pomieszczeń tymczasowych.pdf (138,66KB)
PDFNr 57-23 z 06.04.2023 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony najmu socjalnego oraz najmu pomieszczeń tymczasowych - skan.pdf (34,13KB)


58. Zarządzenie Nr 58/23 z 17.04.2023 r. w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej

PDFNr 58-23 z 17.04.2023 r. w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej.pdf (209,26KB)
PDFNr 58-23 z 17.04.2023 r. w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej - skan.pdf (17,60KB)


59. Zarządzenie Nr 59/23 z 17.04.2023 r. w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach 

PDFNr 59-23 z 17.04.2023 r. w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach.pdf (127,02KB)
PDFNr 59-23 z 17.04.2023 r. w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach - skan.pdf (17,88KB)


60. Zarządzenie Nr 60/23 z 17.04.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

PDFNr 60-23 z 17.04.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (135,28KB)
PDFNr 60-23 z 17.04.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - skan.pdf (30,26KB)


61. Zarządzenie Nr 61/23 z 19.04.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LX/383/23 Rady Gminy Strzeleczki z 19.04.2023 r.

PDFNr 61-23 z 19.04.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LX-383-23 Rady Gminy Strzeleczki z 19.04.2023 r.pdf (281,86KB)
PDFNr 61-23 z 19.04.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LX-383-23 Rady Gminy Strzeleczki z 19.04.2023 r. - skan.pdf (105,72KB)


62. Zarządzenie Nr 62/23 z 19.04.2023 r. w prawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 62-23 z 19.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (253,57KB)
PDFNr 62-23 z 19.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (98,26KB)


63. Zarządzenie Nr 63/23 z 27.04.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 r.

PDFNr 63-23 z 24.04.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (247,55KB)
PDFNr 63-23 z 24.04.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (82,51KB)


64. Zarządzenie Nr 64/23 z 26.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 64-23 z 26.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (152,30KB)
PDFNr 64-23 z 26.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (110,30KB)


65. Zarządzenie Nr 65/23 z 04.05.2023 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzeleczkach realizacji działań
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (POPŻ) Podprogram 2021 Plus i udzielenia Pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Strzeleczkach

PDFNr 65-23 z 04.05.2023 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzeleczkach realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.pdf (223,66KB)
PDFNr 65-23 z 04.05.2023 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzeleczkach realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - skan.pdf (23,53KB)


66. Zarządzenie Nr 66/23 z 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 

PDFNr 66-23 z 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.pdf (682,34KB)
PDFNr 66-23 z 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach - skan.pdf (403,96KB)


67. Zarządzenie Nr 67/23 z 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach

PDFNr 67-23 z 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.pdf (639,92KB)
PDFNr 67-23 z 08.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach - skan.pdf (434,59KB)


68. Zarządzenie Nr 68/23 z 12.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 68-23 z 12.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (146,91KB)
PDFNr 68-23 z 12.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (74,39KB)


69. Zarządzenie Nr 69/23 z 17.05.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

PDFNr 69-23 z 17.05.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (135,04KB)
PDFNr 69-23 z 17.05.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej - skan.pdf (30,29KB)


70.Zarządzenie Nr 70/23 z 19.05.2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

PDFNr 70-23 z 19.05.2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi.pdf (340,16KB)
PDFNr 70-23 z 19.05.2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi -skan.pdf (391,17KB)


71. Zarządzenie Nr 72/23 z 25.05.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXI/387/23 Rady Gminy Strzeleczki z 25.05.2023 r.

PDFNr 71-23 z 25.05.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXI-387-23 Rady Gminy Strzeleczki z 25.05.2023 r.pdf (271,75KB)
PDFNr 71-23 z 25.05.2023 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały Nr LXI-387-23 Rady Gminy Strzeleczki z 25.05.2023 r. - skan.pdf (139,41KB)


72. Zarządzenie Nr 72/23 z 29.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023

PDFNr 72-23 z 29.05.2023 r. w w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023.pdf (259,68KB)
PDFNr 72-23 z 29.05.2023 r. w w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2023 - skan.pdf (108,66KB)