Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Protokół sesji
LV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 21-12-2022 o godz. 14:34, a zakończono o godz. 15:29 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:
1. Michał Jenek
2. Marek Kaliński
3. Adam Pientka
4. Henryk Kostka
5. Hubert Kurpiela
6. Damian Nowak
7. Anna Piecha
8. Krzysztof Robota
9. Manfred Suchy
10. Waldemar Weindich
11. Włodzimierz Wolny
12. Roman Wilczek
13. Irena Galler

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:34)

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych. (14:35)

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. (14:38)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Roman Wilczek, Manfred Suchy, Adam Pientka, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka, Krzysztof Robota, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LIV/22 w dniu 30.11.2022 r.. (14:38)

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr LIV/22 w dniu 30.11.2022 r.. (14:38)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Irena Galler, Damian Nowak, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Manfred Suchy, Adam Pientka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LIV a LV sesją. (14:39)

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LIV a LV sesją. (14:42)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Anna Piecha, Henryk Kostka, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Damian Nowak, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

5. Interpelacje i zapytania radnych. (14:42)

6. Uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok ( projekt z dnia 14.11.2022 r.) (14:42)

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej – Wójt/Skarbnik Gminy, (14:42)

b. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej – Sekretarz Gminy, (14:51)

c. odczytanie opinii i wniosków komisji – przewodniczący Komisji samorządowej, (14:56)

d. przedstawienie stanowiska wobec opinii i wniosków komisji, (14:56)

e. dyskusja nad wnioskami komisji, (14:56)

f. głosowanie nad każdym z wniosków komisji, (14:56)

g. głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok (14:56)

głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok (14:57)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Roman Wilczek, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Henryk Kostka, Michał Jenek, Manfred Suchy, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

h. głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, (14:59)

głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (15:00)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Anna Piecha, Roman Wilczek, Damian Nowak, Adam Pientka, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Waldemar Weindich

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 13.12.2022 r. – Skarbnik Gminy (15:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 13.12.2022 r. – Skarbnik Gminy (15:02)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Adam Pientka, Irena Galler, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dot. planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej według właściwości – projekt z dnia 30.11.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; (15:02)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania petycji  dot. planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej według właściwości – projekt z dnia 30.11.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; (15:05)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Anna Piecha, Marek Kaliński, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Damian Nowak, Irena Galler, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach - projekt z dnia 06.12.2022 r. – Kierownik GZEAS; (15:06)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach - projekt z dnia 06.12.2022 r. – Kierownik GZEAS; (15:07)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Anna Piecha, Roman Wilczek, Irena Galler, Michał Jenek, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.12.2022 r. – Kierownik GZEAS; (15:07)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.12.2022 r. – Kierownik GZEAS; (15:09)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Anna Piecha, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Henryk Kostka, Adam Pientka, Michał Jenek, Damian Nowak, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.12.2022 r. – Kierownik GZEAS (15:09)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.12.2022 r. – Kierownik GZEAS (15:10)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Roman Wilczek, Damian Nowak, Anna Piecha, Manfred Suchy, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Adam Pientka, Henryk Kostka, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzeleczki w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki -  projekt z dnia 20.12.2022 r. – Wójt Gminy (15:11)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzeleczki w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki -  projekt z dnia 20.12.2022 r. – Wójt Gminy (15:16)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Anna Piecha, Marek Kaliński, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Manfred Suchy, Henryk Kostka, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. (15:18)

14. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski. (15:18)

15. Zamknięcie sesji. (15:29)