Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Strzeleczki w latach polisowych 2023/2025

PDFKorekta Zawiadomienia o wyniku postępowania.pdf (327,51KB)
 

PDFZawiadomienie o wyniku postępowania.pdf (429,41KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (347,48KB)
 

PDFInformcja o kwocie.pdf (386,54KB)

PDFOdpowiedź do SWZ 16.12.2022.pdf (320,62KB)
PDFzawiadmienie o przedłużeniu terminu składania ofert v2.pdf (345,39KB)
 

PDFOdpowiedź do SWZ.pdf (303,12KB)

PDFzawiadmienie o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf (345,36KB)
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (129,75KB)
PDFSWZ.pdf (614,42KB)
DOCXzałącznik nr 1 do SWZ - Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.docx (196,30KB)
DOCXzałącznik nr 2 do SWZ - Klauzule obligatoryjne dla ubezpieczenia.docx (166,10KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - Klauzule fakultatywne dla ubezpieczenia.docx (155,50KB)
DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - Tabela dotycząca akceptacji klauzul.docx (158,39KB)
XLSXzałącznik nr 5 do SWZ - Zestawienie pojazdów.xlsx (124,67KB)
XLSXzałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz mienia wraz z opisem dotyczącym zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych.xlsx (169,20KB)
DOCXzałącznik nr 7 do SWZ - Szkodowość Zamawiającego.docx (146,32KB)
DOCXzałącznik nr 8 do SWZ - Formularz cenowy Część I - Zadanie A.docx (155,11KB)
DOCXzałącznik nr 9 do SWZ - Formularz cenowy Część II - Zadanie B.docx (149,16KB)
DOCXzałącznik nr 10 do SWZ - Formularz cenowy Część III - Zadanie C.docx (147,03KB)
DOCXzałącznik nr 11 do SWZ - Formularz ofertowy.docx (150,55KB)

XLSAktualny Załącznik nr 12 do SWZ - Wykaz dróg gminnych 2022.xls (53,00KB)
XLSXzałącznik nr 12 do SWZ - wykaz dróg.xlsx (18,09KB)

DOCXAktualny załącznik nr 13 do SWZ - Wzór umowy - Część I - Zadanie A.docx (36,75KB)
DOCXzałącznik nr 13 do SWZ - Wzór umowy - Część I - Zadanie A.docx (36,70KB)

DOCXAktualny załącznik nr 14 do SWZ - Wzór umowy - Część II - Zadanie B.docx (36,55KB)
DOCXzałącznik nr 14 do SWZ - Wzór umowy - Część II - Zadanie B.docx (36,65KB)

DOCXAktualny załącznik nr 15 do SWZ - Wzór umowy - Część III - Zadanie C.docx (34,82KB)
DOCXzałącznik nr 15 do SWZ - Wzór umowy - Część III - Zadanie C.docx (35,26KB)
DOCXZałącznik nr 16 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.docx (145,06KB)
DOCXZałącznik nr 17 do SWZ - Oświadczenie wstępne.docx (138,21KB)
DOCXZałącznik nr 18 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (146,57KB)
DOCXZałącznik nr 19 do SWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów.docx (136,74KB)

 

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aad4e345-63d9-464d-9598-ec84864d1a86