Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały LIV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30.11.2022 r.

PDFNr LIV-337-22 z 30.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.pdf (396,46KB)
PDFNr LIV-338-22 z 30.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (227,50KB)
PDFNr LIV-339-22 z 30.11.2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (316,28KB)
PDFNr LIV-340-22 z 30.11.2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości.pdf (225,10KB)
PDFNr LIV-341-22 z 30.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gm. Krapkowice na dof. opieki nad dziećmi do lat 3 zam. na terenie Gm. Strzeleczki.pdf (257,81KB)
PDFNr LIV-342-22 z 30.11.2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci.pdf (257,58KB)
PDFNr LIV-343-22 z 30.11.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nier. gruntowej położonej w Kujawach stanowiącej własność Gm. Strzeleczki.pdf (218,25KB)
PDFNr LIV-344-22 z 30.11.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Strzeleczki położonej w Kujawach.pdf (218,61KB)
PDFNr LIV-345-22 z 30.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki.pdf (281,26KB)
PDFNr LIV-346-22 z 30.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Prog. współpracy Gm.Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prow. działalność poż. publicz. na rok 2023.pdf (270,07KB)