Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

L Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
L Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku  L Sesji Rady Gminy (14:06)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Manfred Suchy, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Adam Pientka, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XLIX/22 w dniu 11.08.2022 r. (14:08)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Damian Nowak, Roman Wilczek, Krzysztof Robota, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy, Adam Pientka, Marek Kaliński, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Henryk Kostka, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Małgorzata Nocoń

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XLIX/22 w dniu 11.08.2022 r. (14:08)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Damian Nowak, Roman Wilczek, Krzysztof Robota, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy, Adam Pientka, Marek Kaliński, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Henryk Kostka, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Małgorzata Nocoń

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLIX a L sesją. (14:09)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Michał Jenek, Manfred Suchy, Irena Galler, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 07.09.2022 r. – Skarbnik Gminy. (14:18)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Damian Nowak, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Irena Galler, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Adam Pientka, Anna Piecha, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Krzysztof Robota

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Henryk Kostka, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Małgorzata Nocoń

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 07.09.2022 r. – Skarbnik Gminy. (14:18)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Damian Nowak, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Irena Galler, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Adam Pientka, Anna Piecha, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Krzysztof Robota

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Henryk Kostka, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Małgorzata Nocoń

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 07.09.2022 r. – Skarbnik Gminy. (14:22)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Michał Jenek, Roman Wilczek, Damian Nowak, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Irena Galler, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 02.09.2022 r. – Kierownik GZEAS; (14:36)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka, Damian Nowak, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Irena Galler, Adam Pientka, Michał Jenek, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Nocoń

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych – projekt z dnia 02.09.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; (14:38)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Michał Jenek, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Nocoń

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Moszna – projekt z dnia 02.09.2022 r. – Główny specjalista ds. planowania przestrzennego; (14:40)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Adam Pientka, Damian Nowak, Anna Piecha, Hubert Kurpiela, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Manfred Suchy, Henryk Kostka, Krzysztof Robota, Roman Wilczek, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Nocoń

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie– projekt z dnia 03.08.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; (14:43)

Wyniki imienne:
ZA(6):
Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Adam Pientka, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela

PRZECIW(7):
Michał Jenek, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Anna Piecha, Irena Galler, Patryk Tannenbaum

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Krzysztof Robota

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Nocoń

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – projekt z dnia 07.09.2022 r. (14:57)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Anna Piecha, Irena Galler, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Krzysztof Robota

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Nocoń

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wojta Gminy Strzeleczki projekt z dnia 07.09.2022 r. (15:19)

Wyniki imienne:
ZA(10):
Waldemar Weindich, Damian Nowak, Roman Wilczek, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Adam Pientka, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Irena Galler, Manfred Suchy

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2022 celem sfinansowania dodatkowych zajęć edukacyjnych – projekt z dnia 02.09.2022 r. – Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych Gminy Strzeleczki. (15:28)

Wyniki imienne:
ZA(6):
Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Adam Pientka, Irena Galler, Krzysztof Robota, Manfred Suchy

PRZECIW(8):
Anna Piecha, Damian Nowak, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Waldemar Weindich

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Nocoń