Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby klas I - III (tryb: zaprojektuj i wybuduj)

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (387,00KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (277,14KB)
 

PDFInformcja o kwocie.pdf (344,04KB)
 

PDFAudyt energetyczny.pdf (25,98MB)
PDFOdpowiedź na pytania do SWZ.pdf (817,87KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (36,26KB)
PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy.pdf (12,01MB)
PDFZawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.pdf (619,23KB)
PDFSWZv2.pdf (908,13KB)
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (142,12KB)
PDFSWZ.pdf (539,50KB)
DOCXzałącznik nr 1a do SWZ Formularz ofertowy.docx (77,09KB)
DOCXzałącznik nr 1b do SWZ Formularz ofertowy.docx (77,32KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx (65,23KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (70,18KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx (63,28KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx (60,20KB)
DOCZałącznik nr 6a do SWZ Wzór umowy.doc (222,50KB)
DOCZałącznik nr 6b do SWZ Wzór umowy.doc (222,50KB)

DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.DOC (86,50KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (64,82KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx (65,71KB)
PDF1 RZUT PIWNIC.pdf (521,29KB)
PDF2 RZUT PRZYZIEMIA.pdf (858,08KB)
PDF3 RZUT PIETRA.pdf (490,50KB)
PDF4 ELEWACJA.pdf (217,96KB)
PDFOPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.pdf (1,20MB)
PDFSzkoła Strzeleczki - PRZEDMIAR 1.pdf (496,28KB)


Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1feea4f5-ed6f-485e-bb69-d2ca860ab4ef