Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach - Zamówienie II

PDFZawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego.pdf (368,29KB)

PDFInformcja o kwocie.pdf (185,98KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (115,18KB)

PDFSWZ.pdf (741,91KB)

DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx (224,49KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx (214,62KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx (221,72KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx (212,62KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx (213,14KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.pdf (409,68KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (236,00KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (213,95KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx (215,04KB)

PDFprzedmiar DK Kujawy.pdf (284,86KB)

Audyt energetyczny
PDFKujawy_Audyt z Podpisami.pdf (23,71MB)
PDFAudyt energetyczny v3_Kujawy.pdf (3,30MB)
 

PFU
PDFSN_I8 a3.pdf (204,49KB)
PDFSN_I9 a3.pdf (267,31KB)
PDFSN_I5 a5 przedluzone.pdf (285,88KB)
PDFSN_I6 a3.pdf (215,58KB)
PDFSN_I7 a3 przedluzone.pdf (260,31KB)
PDFSN_I3 a2.pdf (287,84KB)
PDFSN_I4 a3 przedluzone.pdf (242,80KB)
PDFSN_I1 a2.pdf (381,58KB)
PDFSN_I2 a3.pdf (228,33KB)
PDFSN_A8 a3 przedluzone.pdf (345,21KB)
PDFSN_A6 a3.pdf (357,27KB)
PDFSN_A7 a3.pdf (236,29KB)
PDFSN_A4 a2.pdf (417,99KB)
PDFSN_A5 a3 przedluzone.pdf (504,23KB)
PDFSN_A1 a2.pdf (588,28KB)
PDFSN_A2 a3.pdf (264,75KB)
PDFSN_A3 a2.pdf (286,70KB)

Bezpośredni link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/78f934eb-8b26-4c07-a8c6-772d822e2ec1