Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
XLVII sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (13:38)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Michał Jenek, Anna Piecha, Irena Galler, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Damian Nowak, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XLVI/22 w dniu 26.05.2022 r. (13:38)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Manfred Suchy, Anna Piecha, Adam Pientka, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Henryk Kostka, Damian Nowak, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLVI a XLVII sesją (14:24)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Kaliński, Damian Nowak, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki. (14:53)

Wyniki imienne:
ZA(8):
Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):
Krzysztof Robota, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Irena Galler

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. (15:11)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Hubert Kurpiela, Manfred Suchy

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2021 r. (15:20)

Wyniki imienne:
ZA(8):
Marek Kaliński, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):
Krzysztof Robota, Adam Pientka, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. (15:34)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Manfred Suchy, Marek Kaliński, Damian Nowak, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:35)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminny Strzeleczki (15:38)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki (15:39)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Irena Galler, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Strzeleczki na rok 2022/2023 (15:40)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Irena Galler, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) Gminy Strzeleczki (15:42)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Anna Piecha, Irena Galler, Damian Nowak, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Opolskiego zadania pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (15:43)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Damian Nowak, Anna Piecha, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzeleczki (15:47)

Wyniki imienne:
ZA(5):
Anna Piecha, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Irena Galler

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):
Marek Kaliński, Adam Pientka, Henryk Kostka, Krzysztof Robota, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Roman Wilczek