Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały XLVII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23.06.2022 r.


PDFNr XLVII-294-22 z 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki.pdf (216,24KB)
PDFNr XLVII-295-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021.pdf (2,13MB)
PDFNr XLVII-296-22 z 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.pdf (218,34KB)
PDFNr XLVII-297-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r..pdf (399,95KB)
PDFNr XLVII-298-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (218,79KB) PDFWPF 23 czerwiec 2022.pdf (3,07MB)
PDFWykaz przeds. 23 czerwiec 2022.pdf (154,90KB) 
PDFNr XLVII-299-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzeleczki.pdf (274,69KB)
PDFNr XLVII-300-22 z 23.06.2022 r. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki.pdf (334,33KB)
PDFNr XLVII-301-22 z 23.06.2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Strzeleczki na rok szkolny 2022-2023.pdf (212,43KB)
PDFNr XLVII-302-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom.pdf (240,12KB)
PDFNr XLVII-303-22 z 23.06.2022 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Opolskiego zadania pn. Pomoc obywatelom Ukrainy ....pdf (222,92KB)
PDFNr XLVII-304-22 z 23.06.2022 r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom OSP z terenu Gminy Strzeleczki.pdf (217,70KB)