Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje złożone w roku 2022

Rejestr petycji w 2022 roku

kierowanych do Wójta/ Rady Gminy Strzeleczki

Lp.

Numer Petycji

Wnioskodawca

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Termin ustawowy na udzielenie odpowiedzi

Data odpo-

wiedzi

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Uwagi

1.

1/2022

2/2022

3/2022

4/2022

Klub Radnych Niezależnych Gminy Strzeleczki /

Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Komornikach 

Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zielinie

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach 

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFpetycja w sprawie zachowania dotychczasowej ilości godzin nauki języka niemieckiego.pdf (38,59KB)

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFpetycja w sprawie zachowania dotychczasowej ilości godzin nauki języka niemieckiego 2.pdf (104,25KB)

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFpetycja w sprawie zachowania dotychczasowej ilości godzin nauki języka niemieckiego - Zielina.pdf (118,45KB)
 

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFpetycja w sprawie zachowania dotychczasowej ilości godzin nauki języka niemieckiego - Strzeleczki.pdf (116,39KB)
 

28.04.2022

09.05.2022

16.05.2022

18.05.2022

Zgodnie z ogłoszeniem o petycji wielokrotnej 
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ

 

PDFNr 58-22 z 27.05.2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w przedmiocie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo.pdf (228,31KB)
 

Petycje Nr 1/2022, 2/2022, 3/2022 oraz 4/2022 zostały zakwalifikowane jako petycja wielokrotna, do wspólnego rozpatrzenia

2

5/2022 Rada Rodziców, Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Komornikach

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFPetycja dot. nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszosci - Rodzice uczniów SP w Komornikach.pdf (201,71KB)
 

21.06.2022 

Zgodnie z ogłoszeniem o petycji wielokrotnej  

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ

01.09.2022 PDFNr 89-22 z 01.09.2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w przedmiocie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości nardowoej w ilości 3 godzin tygodniowo.pdf (110,40KB)
 
Petycje nr: 5/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022  zostały zakwalifikowane jako petycja wielokrotna, do wspólnego rozpatrzenia

3

6/2022 Osoba prawna Szulc-Efekt Sp. z o.o. PDFPetycja dotycząca poprawy efektywności energetycznej.pdf (439,23KB) 21.06.2022  21.09.2022 r.  05.07.2022 PDFNr 70-22 z 05.07.2022 r. w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie uzyskania listy rolników zainteresowanych przekazaniem nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych.pdf (294,34KB)  

4

7/2022 Rada Rodziców, Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Zielinie,

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFPetycja dot. nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszosci - Rodzice uczniów SP w Zielinie.pdf (206,29KB)
 

30.06.2022   01.09.2022    

5

8/2022 Rada Rodziców, przy Szkole Podstawowej w Dobrej,

W sprawie nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszości  
PDFPetycja dot. nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka mniejszosci - Rada Rodzicó SP w Dobrej.pdf (338,50KB)
 

07.07.2022   01.09.2022    

6

9/2022 wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody 

W sprawie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo w klasach 1-6 szkoły podstawowej 
PDFPetycja w sprawie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 h tygodniowo w klsach 1-6 szkoły podstawowej.pdf (2,29MB)
 

15.07.2022   01.09.2022    

7

10/2022 Pan Patryk Janusz Król 

W sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

PDFPetycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.pdf (146,56KB)
 

01.08.2022   12.09.2022 PDFNr L-317-22 z 12.09.2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (225,19KB)
 
 

8

11/2022 Mieszkańcy przysiółka Buławy  

W sprawie zmiany rodzaju miejscowości z Buława przysiółek na Buława wieś

PDFPetycja mieszkańców Buławy.pdf (5,32MB)
 

22.09.2022 22.12.2022 27.10.2022 PDFNr LII-322-22 z 27.10.2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (242,27KB)  

9

12/2022 Mieszkańcy przysiółka Nowy Bud 

W sprawie zmiany rodzaju miejscowości z Nowy Bud przysiółek na Nowy Bud wieś

PDFPetycja mieszkańców Nowego Budu.pdf (2,25MB)
 

27.09.2022 27.12.2022 27.10.2022 PDFNr LII-323-22 z 27.10.2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (243,42KB)  

10

13/2022 Mieszkańcy Strzeleczek

W sprawie planowanej inwestycji pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409"

PDFPetycja Mieszkańców Strzeleczek.pdf (48,50KB)
 

07.11.2022       PDFNr LIV-340-22 z 30.11.2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości.pdf (225,10KB)
PDFRG.0004.53.2022.KL zawiadomienie - obwieszczenie.pdf (271,24KB)
 

11

14/2022 Mieszkańcy sołectw: Dziedzice, Racławiczki, Smolarnia wraz z przysiółkiem Serwitut 

W sprawie sprzeciwu dla budowy nadajnika i masztu planowanego do realizacji w miejscowości Dziedzice na działce nr 208 z k. m. 2 

PDFPetycja mieszkańców sołectw Racławiczki Dziedzice Smolarnia wraz z przysiółkiem Serwitut skan.pdf (28,97KB)
 

 

21.11.2022   09.02.2023 PDFNr 27-23 z 09.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectw Racławiczki Dziedzice i Smolarnia w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej.pdf (271,13KB)
PDFNr 27-23 z 09.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectw Racławiczki Dziedzice i Smolarnia w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej - skan.pdf (104,94KB)

 
PDFNr LV-350-22 z 21.12.2022 r. w sprawie przekazania petycji dot. planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej według właściwości.pdf (244,99KB)