Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (298,62KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (265,14KB)

PDFInformcja o kwocie.pdf (333,37KB)
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (36,03KB)

PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 04.05.2022 r..pdf (309,47KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (137,90KB)

PDFSWZ po zmianie.pdf (620,45KB)
PDFSWZ.pdf (619,38KB)

PDFZałącznik nr 1a do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I po zmianach docx.pdf (342,62KB)
PDFZałącznik nr 1a do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I.pdf (331,22KB)

PDFZałącznik nr 1b do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część II. po zmianachpdf.pdf (218,57KB)
PDFZałącznik nr 1b do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część II.pdf (219,14KB)
DOCZałącznik nr 2A do SWZ Formularz ofertowy.doc (77,00KB)
DOCZałącznik nr 2B do SWZ Formularz ofertowy.doc (74,00KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx (56,47KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx (62,51KB)
DOCXZałącznik nr 5a do SWZ Wzór umowy Część I.docx (71,79KB)
DOCXZałącznik nr 5b do SWZ Wzór umowy Część II.docx (71,99KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - wykaz dostaw.doc (150,50KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (80,00KB)

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17ba432c-1bcc-48b7-ab5d-5fa13edfd6cb