Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
XLII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad przez radnych. (14:04)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Irena Galler, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Adam Pientka, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XLI/22 z 27.01.2022 r. (14:08)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Anna Piecha, Irena Galler, Adam Pientka, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Damian Nowak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLI a XLII Sesją. (14:09)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek Kaliński, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Anna Piecha, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Irena Galler, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. (14:13)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Damian Nowak, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (14:14)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Irena Galler, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Damian Nowak, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Anna Piecha, Roman Wilczek, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzeleczki w roku 2022”. (14:16)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Anna Piecha, Manfred Suchy, Roman Wilczek, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej 
w Kujawach. (14:18)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Henryk Kostka, Irena Galler, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Damian Nowak, Roman Wilczek, Anna Piecha, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mosznej stanowiącej własność Gminy Strzeleczki. (14:19)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Damian Nowak, Michał Jenek, Anna Piecha, Marek Kaliński, Irena Galler, Adam Pientka, Roman Wilczek, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):