Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (417,73KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (335,56KB)

PDFInformcja o kwocie.pdf (372,43KB)
 

PDFzawiadmienie o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf (227,36KB)
PDFOgłoszenie o zamianie ogłoszenia.pdf (36,05KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf (36,05KB)

PDFinformacja o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf (302,39KB)

PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 23.02.2022.pdf (354,31KB)

Uzgodnienia

PDFStrzeleczki_Zarząd_powiatu_krapk_decyzja lokalizacyjna.pdf (2,09MB)
PDFStrzeleczki_Zarząd_powiatu_krapk__uzgodnienie.pdf (1,19MB)
PDFStrzeleczki_PKP_PLK_uzgodnienie.pdf (446,02KB)
PDFStrzeleczki_WUOZ_uzgodnienie.pdf (414,55KB)
PDFStrzeleczki_PKP_PLK_prawo dysp_nier_Uzgodnienia.pdf (4,04MB)
PDFStrzeleczki_PGW_WP_uzgodnienie.pdf (1,19MB)
PDFStrzeleczki_PGW_WP_Prawo_dysp_nier_.pdf (495,12KB)
PDFStrzeleczki_decyzja_srodowiskowa.pdf (6,45MB)
PDFStrzeleczki_decyzja _lokalizacyjna.pdf (1,47MB)
PDFStrzeleczki_charakterystyka_przedsięwzięcia.pdf (726,27KB)

Pozwolenie wodnoprawne

PDFStrzeleczki_pozwolenie wodnoprawne.pdf (2,69MB)

Opinia geotechniczna

PDFOpinia Geotechniczna_Strzeleczki_Opis.pdf (4,97MB)
PDFOpinia Geotechniczna_Strzeleczki_mapy.pdf (7,34MB)
PDFOpinia Geotechniczna_Strzeleczki_karty_otworów_opinia.pdf (3,68MB)

PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 18.02.2022.pdf (349,78KB)

PDFOdpowiedź na zapytanie do SWZ.pdf (319,51KB)
 

PDFSWZ.pdf (610,49KB)

DOCXAktualny załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx (45,25KB)

DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx (44,85KB)

DOCXAktualny Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx (32,21KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx (31,95KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej .docx (40,31KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx (30,14KB)

DOCXAktualny Załącznik nr 5 do SWZ.docx (30,88KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx (30,72KB)

PDFAktualny załącznik nr 6a do SWZ Wzór umowy.pdf (396,47KB)
PDFZałącznik nr 6a do SWZ Wzór umowy.pdf (396,55KB)

PDFAktualny załącznik nr 6b do SWZ Wzór umowy.pdf (363,34KB)
PDFZałącznik nr 6b do SWZ Wzór umowy.pdf (362,26KB)

DOCAktualny Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (55,00KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (55,50KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Wykaz osób.docx (32,26KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (155,98KB)
PDFSTRZELECZKI STWIORB.pdf (444,74KB)

PDFSTRZELECZKI ETAP 1 - PRZEDMIAR Z DNIA 18.02.2022.pdf (191,70KB)

PDFSTRZELECZKI ETAP 1 przedmiar.pdf (107,74KB)
PDFSTRZELECZKI ETAP 2 przedmiar.pdf (77,89KB)
PDFZESTAWIENIA.pdf (56,54KB)

Projekt Budowlany

Etap 1

PDF1.PZT NR 1.pdf (1,32MB)
PDF2.PZT NR 2.pdf (569,04KB)
PDF3.PZT NR 3.pdf (1,11MB)
PDF4.PZT NR 4.pdf (872,41KB)
PDF5.PZT NR 5.pdf (592,69KB)
PDF6.PZT NR 6.pdf (650,91KB)
PDF7.PZT NR 7.pdf (683,96KB)
PDF8.PZT NR 8.pdf (653,26KB)
PDF9.PZT NR 9.pdf (775,18KB)
PDF10.PROFIL GRAW.pdf (278,18KB)
PDF11.PROFIL GRAW.pdf (271,57KB)
PDF12.PROFIL GRAW.pdf (272,63KB)
PDF13.PROFIL GRAW.pdf (270,12KB)
PDF14.PROFIL GRAW.pdf (270,23KB)
PDF15.PROFIL GRAW.pdf (266,66KB)
PDF16.PROFIL GRAW.pdf (294,48KB)
PDF17.PROFIL GRAW.pdf (270,61KB)
PDF18.PROFIL GRAW.pdf (265,43KB)
PDF19.PROFIL GRAW.pdf (265,18KB)
PDF20.PROFIL GRAW.pdf (267,99KB)
PDF21.PROFIL GRAW.pdf (268,16KB)
PDF22.PROFIL GRAW.pdf (268,63KB)
PDF23.PROFIL GRAW.pdf (266,53KB)
PDF24.PROFIL TŁOCZNY.pdf (266,59KB)
PDF25. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW-Model.pdf (773,87KB)
PDFInformacja BIOZ.pdf (59,66KB)
PDFOpis do projektu zagospodarowania terenu.pdf (69,83KB)
PDFOpis techniczny.pdf (218,68KB)
PDFSZKIC POGLĄDOWY-Model.pdf (738,78KB)


Część Elektryczna

PDF1E.PLAN SYTUACYJNY.pdf (563,49KB)

PDF2E. Schemat zasilania-PB.pdf (283,78KB)
PDFSTRZELECZKI_opis techniczny.pdf (76,15KB)
 

Etap 2

PDF1.Plan zagospodarowania terenu nr 1.pdf (612,90KB)
PDF2.Plan zagospodarowania terenu nr 2.pdf (603,01KB)
PDF3.Pofil podłużny I.pdf (266,96KB)
PDF4.Profil podłużny II.pdf (268,03KB)
PDFInformacja BIOZ.pdf (51,91KB)
PDFOpis do projektu zagospodarowania terenu.pdf (64,83KB)
PDFOpis techniczny.pdf (136,93KB)

PDF1.PZT.pdf (1,26MB)
PDF2.PZT.pdf (1,12MB)
PDF3.Profil podłużny nr 1.pdf (267,53KB)
PDF4.Profil podłużny nr 2.pdf (269,10KB)
PDFInformacja BIOZ.pdf (51,89KB)
PDFOpis do projektu zagospodarowania terenu.pdf (62,39KB)
PDFOpis techniczny.pdf (95,00KB)

Projekt instalacji z przydomowymi przepompowniami

PDF1.PZT.pdf (689,78KB)
PDF2.PZT.pdf (620,12KB)
PDF3.PZT.pdf (681,96KB)
PDF4. PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW-Model.pdf (624,66KB)
PDF5.Schemat zasilania przepompowni.pdf (286,80KB)
PDFOpis do projektu zagospodarowania terenu.pdf (58,58KB)
PDFOpis techniczny.pdf (130,21KB)
PDFSTRZELECZKI_opis techniczny elektryka.pdf (38,92KB)

Projekt wykonawczy

Etap 1

PDF1.PZT.pdf (1,30MB)
PDF2.PZT.pdf (569,04KB)
PDF3.PZT.pdf (1,11MB)
PDF4.PZT.pdf (872,38KB)
PDF5.PZT.pdf (592,69KB)
PDF6.PZT.pdf (650,57KB)
PDF7.PZT.pdf (681,51KB)
PDF8.PZT.pdf (653,07KB)
PDF9.PZT.pdf (775,19KB)

PDF10.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (278,13KB)

PDF11.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (271,56KB)
PDF12.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (272,61KB)
PDF13.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (270,08KB)
PDF14.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (270,20KB)
PDF15.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (266,64KB)
PDF16.PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (294,47KB)
PDF17. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (270,60KB)
PDF18. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (265,42KB)
PDF19. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (265,17KB)
PDF20. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (267,98KB)
PDF21. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (268,14KB)
PDF22. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (268,62KB)

PDF23. PROFIL GRAWITACYJNY.pdf (266,52KB)
PDF24. PROFIL TŁOCZNY.pdf (266,57KB)
PDF25. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW-Model.pdf (773,86KB)
PDF26. Rysunek studni rewizyjnej DN1000-Arkusz1.pdf (282,48KB)
PDF27. kaskada - schemat-Arkusz1.pdf (286,45KB)
PDF28. Studnia dn1000 z zaworem odp.napowietrz.-Model.pdf (285,16KB)
PDF29. Studnia z czyszczakiem.pdf (315,96KB)
PDF30. Schemat przepompowni z obudową dc zrównoważenia wyporu-Arkusz1.pdf (348,50KB)
PDF31. POSADOWIENIE W WYKOPIE-Model.pdf (309,87KB)
PDF32. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM-8 297x420.pdf (351,29KB)
PDFOpis techniczny.pdf (220,21KB)
 

Elektryka

PDF1E.PLAN SYTUACYJNY.pdf (563,46KB)
PDF2E. Schemat zasilania-PB.pdf (283,58KB)
PDFSTRZELECZKI_opis techniczny.pdf (38,92KB)
 

Etap 2

PDF1.PZT NR 1.pdf (608,92KB)
PDF2.PZT NR 2.pdf (598,85KB)
PDF3.PROFILE PODŁUŻNE-Model.pdf (329,24KB)
PDFOpis techniczny.pdf (131,58KB)

Odtworzenie nawierzchni

PDF1.ZAKRES INWESTYCJI.pdf (982,23KB)
PDF2. Odtworzenie nawierzchni.pdf (366,86KB)
PDFOpis techniczny.pdf (35,45KB)
PDFSTRONA TYTUŁOWA -wykonawczy odtw. nawierzchni.pdf (36,82KB)
 

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/468cf3ea-4e11-4e33-83e0-59f4fb02ba28