Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne 2022

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022 r..pdf (38,76KB)

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022r wersja 2.pdf (39,01KB)

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022r wersja 3.pdf (40,64KB)

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022r wersja 4.pdf (41,24KB)

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022r wersja 5.pdf (41,61KB)

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022 r wersja 6.pdf (41,92KB)

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022r wersja 7.pdf (42,38KB)

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022r wersja 8.pdf (44,19KB)

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2022r wersja 9.pdf (43,97KB)
 

 

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki

2. Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina

3. Wykonanie jednego odwiertu wierconego dla potrzeb ujęcia wód podziemnych dla wodociągu wiejskiego w m. Dziedzice

4. Modernizacja dróg i poboczy na terenie Gminy Strzeleczki oraz remont drogi dojazdowej ul. Powstańców Śląskich w Mosznej

5.  Przebudowa budynku Domu Kutury w Kujawach (TRYB ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ)

6. Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego

7. Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zamówienie II

8. Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zamówienie II

9. Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zamówienie III

10. Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach - Zamówienie II

11. Dostawa i montaż zestawu czterech kontenerów w ramach budowy szatni kontenerowej w miejscowości Dobra

12. Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zamówienie IV

13. Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zamówienie III

14. Dostawa i montaż zestawu czterech kontenerów w ramach budowy szatni kontenerowej w miejscowości Dobra - Zamówienie II

15. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2022-2023

16. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby klas I - III (tryb: zaprojektuj i wybuduj)

17. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Strzeleczki

18. Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2023

19. Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

20. Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2023 – zamówienie II

21. Dostawy komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zamówienie V

22. Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Strzeleczki w latach polisowych 2023/2025

23. Dostawy oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w 2023 roku

24. Dostawy komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zamówienie VI