Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
XLI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie przyjęcia punktu do porządku obrad:  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Apelu Rady Gminy Strzeleczki dotyczącego obniżenia wysokości subwencji na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego" - Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych (14:28)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Marek Kaliński, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Irena Galler, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem porządku przez radnych. (14:31)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Kaliński, Anna Piecha, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XL/21 z 22.12.2021 r. (14:32)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Waldemar Weindich, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Irena Galler, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Anna Piecha, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XL a XLI Sesją. (14:33)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Irena Galler, Michał Jenek, Adam Pientka, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. (14:39)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Manfred Suchy, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Irena Galler, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku. (14:47)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Damian Nowak, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Strzeleczki. (14:48)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Adam Pientka, Damian Nowak, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy. (14:50)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Anna Piecha, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2022 r. (14:52)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Marek Kaliński, Michał Jenek, Manfred Suchy, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 r. (14:53)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Irena Galler, Damian Nowak, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Adam Pientka, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2022. (14:55)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Marek Kaliński, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń, Damian Nowak, Michał Jenek, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Apelu Rady Gminy Strzeleczki dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego" (14:58)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Anna Piecha, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Henryk Kostka, Roman Wilczek