Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIA CENOWE 2022

 1. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej na terenie Gminy Strzeleczki
 2. Wykonanie opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części Gminy Strzeleczki oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Dostawa oraz montaż lamp ulicznych hybrydowych na ul. Słonecznej w Zielinie
 4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra
 5. Wyposażenie zbiornika wody w Mosznej w chlorator, założenie sondy oraz monitoringu
 6. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki”
 7. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2022 r.
 8. Wykonanie, dostawa i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznego Biura Obsługi Obywatela wraz z wykonaniem formularzy elektronicznych e-usług
 9. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztowej dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 106432 O w Pisarzowicach
 10. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztowej dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 106404 O ul. Łącznej w Zielinie
 11. Organizacja zielonych szkół na terenie Zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej dla Seniorów z terenu Gminy Strzeleczki
 12. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztowej dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 106404 O ul. Łącznej w Zielinie - Zapytanie II
 13. Remont lokali mieszkalnych położonych w Buławie 6 w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim"