Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIA CENOWE 2022

 1. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej na terenie Gminy Strzeleczki
 2. Wykonanie opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części Gminy Strzeleczki oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Dostawa oraz montaż lamp ulicznych hybrydowych na ul. Słonecznej w Zielinie
 4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra
 5. Wyposażenie zbiornika wody w Mosznej w chlorator, założenie sondy oraz monitoringu
 6. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki”
 7. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2022 r.
 8. Wykonanie, dostawa i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznego Biura Obsługi Obywatela wraz z wykonaniem formularzy elektronicznych e-usług
 9. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztowej dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 106432 O w Pisarzowicach
 10. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztowej dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 106404 O ul. Łącznej w Zielinie
 11. Organizacja zielonych szkół na terenie Zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej dla Seniorów z terenu Gminy Strzeleczki
 12. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztowej dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 106404 O ul. Łącznej w Zielinie - Zapytanie II
 13. Remont lokali mieszkalnych położonych w Buławie 6 w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim"
 14. Dostawa i montaż wyposażenia dwóch lokali mieszkalnych położonych w Buławie 6 w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”
 15. Utworzenie strzelnicy wirtualnej. Dostawa i montaż wirtualnego systemu symulacji laserowej strzelań – strzeleckiego systemu szkolno-treningowego
 16. Czyszczenie stawu w Strzeleczkach na dz. nr 719
 17. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw w gminie Strzeleczki w roku 2022/2023
 18. Przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzeleczki w 2023 r.
 19. Zapewnienie opieki nad poszkodowanymi zwierzętami wolno żyjącymi oraz odbioru zwłok padłych zwierząt z terenu gminy Strzeleczki w 2023 r.
 20. Kastracja psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców oraz kotów wolno żyjących z terenu gminy Strzeleczki w 2023 r. wraz z ich znakowaniem
 21. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Strzeleczki w 2023 r.
 22. Dostawa i montaż wyposażenia dwóch lokali mieszkalnych położonych w Buławie 6 w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” - II
 23. Dostawa używanego samochodu osobowego
 24. Wykonanie, dostawa i montaż 1 szt. zewnętrznej, elektronicznej tablicy informacyjnej, stanowiącej element promocji i informacji Programu Czyste Powietrze”