Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XL Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
XL Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. (14:08)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Adam Pientka, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Irena Galler, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Damian Nowak, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXXIX/21 z 09.12.2021 r. (14:08)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Marek Kaliński, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Damian Nowak, Roman Wilczek

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXVIII a XL sesją. (14:11)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Waldemar Weindich, Henryk Kostka, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Damian Nowak, Roman Wilczek

głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r., (14:30)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Manfred Suchy, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Damian Nowak, Roman Wilczek

głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r., (14:32)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Michał Jenek, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Damian Nowak, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (14:34)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Marek Kaliński, Adam Pientka, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Waldemar Weindich

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Damian Nowak, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (14:37)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Adam Pientka, Irena Galler, Manfred Suchy, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Damian Nowak, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki. (14:38)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Irena Galler, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Damian Nowak, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki a uczęszczających  do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice. (14:40)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Kaliński, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Henryk Kostka, Irena Galler, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Adam Pientka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Damian Nowak, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. (14:42)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Anna Piecha, Manfred Suchy, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Damian Nowak, Roman Wilczek