Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. (14:10)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Michał Jenek, Irena Galler, Adam Pientka, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXXVIII/21 z 25.11.2021 r. (14:10)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Anna Piecha, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Marek Kaliński, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 r. (14:13)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Michał Jenek, Marek Kaliński, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. (14:14)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Irena Galler, Anna Piecha, Roman Wilczek, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (14:16)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Roman Wilczek, Michał Jenek, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Irena Galler, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/256/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla bezdomnych. (14:19)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Anna Piecha, Irena Galler, Roman Wilczek, Adam Pientka, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Damian Nowak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka