Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SUW.pdf (409,92KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (356,48KB)

PDFInformcja o kwocie Modernizacja SUW.pdf (381,51KB)

PDFodpowiedzi na zapytania do SWZ 26.11.2021 r..pdf (368,63KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf (38,79KB)

PDFZawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.pdf (354,97KB)
PDFodpowiedzi na zapytania do SWZ.pdf (358,42KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (122,08KB)

Uwaga zmiana SWZ !!!

PDFSWZ wer.2.pdf (779,72KB)

PDFSWZ.pdf (779,93KB)

DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx (151,23KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx (137,89KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx (148,82KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx (135,61KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.docx (137,53KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.pdf (373,57KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (161,00KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (136,74KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx (137,88KB)


Projekt technologiczny

PDF1. Str. PT elektr.pdf (412,92KB)
PDF2. Nowy Bud opis PW ELEK.pdf (6,55MB)
PDF3. RGT_Nowy Bud schematy PW.pdf (4,72MB)
PDF4. Rys 1E rzut przyziemia.pdf (274,59KB)
PDF5. Rys 2E Rozdzielnica RGT elewacja.pdf (244,36KB)
DWG7. Rzut SUW Rozdzielnica RGT.dwg (422,88KB)

 

Przedmiar

PDF1. SUW Nowy Bud - modernizacja-PR.pdf (234,98KB)
PDF2. SUW Nowy Bud - elektryka -PR.pdf (217,82KB)
 

Specyfikacje

PDF1. Specyfikacja - str. tyt..pdf (948,19KB)
PDF2. spis specyfikacji.pdf (238,97KB)
PDF3. ST ogólna.pdf (745,54KB)
PDF4. ST technologia.pdf (644,65KB)
PDF5. ST elektryka.pdf (1,11MB)
 

Technologia

PDF1. Projekt-opis.pdf (5,86MB)
PDF2. schemat.pdf (134,72KB)
PDF3. Rzut.pdf (213,15KB)
PDF4. Przekrój A-A.pdf (123,21KB)
PDF5. Przekrój B-B.pdf (127,59KB)
PDF6. Przekrój C-C.pdf (150,59KB)
PDF7. Przekrój D-D.pdf (111,12KB)
PDF8. Przekrój E-E.pdf (115,06KB)
DWG9. Nowy Bud Schemat-3t.dwg (7,22MB)
DWG10. technologia-Nowy Bud-2021-6t.dwg (4,21MB)
 

Bezpośredni link do postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23998318-e224-48f9-8d1e-fcced1a240db