Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w miejscowości Racławiczki

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (428,84KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (351,98KB)
 

PDFInformcja o kwocie.pdf (383,81KB)

PDFSWZ.pdf (649,47KB)
DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx (224,80KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx (210,78KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx (219,04KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx (208,96KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx (209,52KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.pdf (372,27KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (235,00KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (210,04KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx (211,15KB)
PDFRacławiczki ul.Leśna Boczna PRZEDMIAR.pdf (308,71KB)
PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf (3,01MB)
PDFSpecyfikacja techniczna - KT - Racławiczki.pdf (275,66KB)


Projekt techniczny

PDFWIDOK OGÓLNY ZJAZDU.pdf (1,12MB)
PDFSZCZEGÓŁY KRAWĘŻNIKÓW.pdf (897,38KB)
PDFSZCZEGÓŁ PROGU ZWALNIAJĄCEGO.pdf (9,39MB)
PDFPZT 3.pdf (1,36MB)
PDFPZT 2.pdf (1,50MB)
PDFPZT 1.pdf (2,50MB)
PDFPRZEKRÓJ I-I.pdf (976,52KB)
PDFPRZEKRÓJ F-F.pdf (1,55MB)
PDFPRZEKRÓJ E-E.pdf (1,55MB)
PDFPRZEKRÓJ D-D.pdf (1,71MB)
PDFPRZEKRÓJ C-C.pdf (1,03MB)
PDFPRZEKRÓJ B-B.pdf (1,27MB)
PDFPRZEKRÓJ A-A.pdf (1,34MB)
PDFPRZEKROJE NORMALNE UL.LEŚNA.pdf (704,67KB)
PDFPROFIL PODŁUŻNY UL.LEŚNA.pdf (2,32MB)
PDFPROFIL PODŁUŻNY UL.BOCZNA.pdf (1,12MB)
PDFPLAN ORIENTACYJNY.pdf (2,89MB)
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (380,72KB)
 

Kanał technologiczny

PDFPROJEKT BUD-WYK KT RACŁAWICZKI.pdf (3,30MB)
 

Oznakowanie docelowe

PDFOZNAKOWANIE DOCELOWE 3.pdf (1,91MB)
PDFZATWIERDZENIE OZNAKOWANIE DOCELOWE.pdf (330,94KB)
PDFOZNAKOWANIE DOCELOWE 2.pdf (1,07MB)
PDFOZNAKOWANIE DOCELOWE 1.pdf (1,91MB)
PDFOPIS docelowe oznakowanie.pdf (141,34KB)
 

Opinie i uzgodnienia

PDFUZGODNIENIE POWIATU.pdf (332,53KB)
PDFZATWIERDZENIE OZNAKOWANIE DOCELOWE.pdf (330,94KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (125,25KB)

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/66cefa3b-834a-4501-a6f2-9a2d2b667971