Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej - Przetarg II

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (439,78KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (357,92KB)

PDFInformcja o kwocie.pdf (304,49KB)

PDFSWZ.pdf (667,83KB)
DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx (151,29KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx (137,65KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx (148,86KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx (135,86KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.docx (137,92KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.doc (301,50KB)
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (161,50KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (136,88KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx (137,95KB)
PDFPrzedmiar_Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej.pdf (138,35KB)
PDFPB_Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej.pdf (19,43MB)
PDFST_WLZ_Moszna_Uzupełniona.pdf (469,78KB)
PDFDecyzja ZDW Opole 05.10.2020 r..pdf (2,11MB)
PDFPozwolenie OWKZ 17.12.2020 r..pdf (2,13MB)

PDFZaświadczenie Starostwa Krapkowice 18.01.2021.pdf (826,48KB)
PDFZgłoszenie Gminy zamiaru rozpoczęcia robót 28.12.2020 r..pdf (304,24KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (127,77KB)
Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/845a12fb-d21b-4706-b6d3-ad8ff9e87d3c