Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji - XXXV sesja Rady Gminy Strzeleczki


Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. (14:11)
Wyniki imienne:
ZA (10)
Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Michał Jenek, Irena Galler, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński,
Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (5)
Adam Pientka, Damian Nowak, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Roman Wilczek


Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXXIV/21 z 30.06.2021 r. (14:12)
Wyniki imienne:
ZA (10)
Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Henryk Kostka,
Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (5)
Adam Pientka, Damian Nowak, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Roman Wilczek


Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXIV a XXXV Sesją Rady
Gminy Strzeleczki. (14:12)
Wyniki imienne:
ZA (10)
Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Marek Kaliński, Michał Jenek, Anna Piecha, Hubert
Kurpiela, Henryk Kostka, Krzysztof Robota
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (5)
Adam Pientka, Damian Nowak, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Roman Wilczek


Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (14:16)
Wyniki imienne:
ZA (10)
Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Irena Galler, Włodzimierz
Wolny, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (5)
Adam Pientka, Damian Nowak, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Roman Wilczek


Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (14:17)
Wyniki imienne:
ZA (10)
Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Michał
Jenek, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (5)
Adam Pientka, Damian Nowak, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Roman Wilczek


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Strzeleczki. (14:19)
Wyniki imienne:
ZA (10)
Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Marek Kaliński, Irena Galler, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Hubert
Kurpiela, Henryk Kostka, Krzysztof Robota
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (5)
Adam Pientka, Damian Nowak, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Roman Wilczek


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Strzeleczki”. (14:20)
Wyniki imienne:
ZA (10)
Hubert Kurpiela, Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Henryk
Kostka, Krzysztof Robota, Anna Piecha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (5)
Adam Pientka, Damian Nowak, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Roman Wilczek


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia ceny jednostek paliwa w Gminie Strzeleczki na rok 2021/2022.
(14:21)
Wyniki imienne:
ZA (10)
Irena Galler, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Krzysztof
Robota, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (5)
Adam Pientka, Damian Nowak, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Roman Wilczek


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Strzeleczki. (14:22)
Wyniki imienne:
ZA (10)
Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Irena
Galler, Hubert Kurpiela, Michał Jenek
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (5)
Adam Pientka, Damian Nowak, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Roman Wilczek