Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań XXXIV sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. (14:12)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Roman Wilczek, Damian Nowak, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Adam Pientka, Irena Galler, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie na przyjęciem protokołu z sesji Nr XXXIII/21 w dniu 27.05.2021 r. (14:13)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Waldemar Weindich

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXIII a XXXIV sesją. (14:13)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Adam Pientka, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt uchwały z dnia 07.06.2021 r. – Sekretarz Gminy (15:01)

Wyniki imienne:
ZA(11):
Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Roman Wilczek, Damian Nowak, Anna Piecha, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Adam Pientka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. (15:22)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Michał Jenek, Irena Galler, Damian Nowak, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2020 r. (15:32)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Adam Pientka, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (15:51)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Adam Pientka, Anna Piecha, Henryk Kostka, Damian Nowak, Waldemar Weindich, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Krzysztof Robota, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Komornikach. (15:56)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Waldemar Weindich, Michał Jenek, Roman Wilczek, Damian Nowak, Adam Pientka, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Zielinie. (15:58)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki. (15:59)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Adam Pientka, Michał Jenek, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki. (16:00)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kaliński, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Irena Galler, Damian Nowak, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki. (16:00)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Irena Galler, Henryk Kostka, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (16:02)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Adam Pientka, Henryk Kostka, Irena Galler, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki”. (16:03)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Henryk Kostka, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Michał Jenek, Adam Pientka, Marek Kaliński, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobra. (16:04)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Henryk Kostka, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Irena Galler, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przysiółka Nowy Bud. (16:06)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Marek Kaliński, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Roman Wilczek, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki. (16:09)

Wyniki imienne:
ZA(10):
Henryk Kostka, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(3):
Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Irena Galler

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy