Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji - XXXIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki


Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. (14:09)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Damian Nowak, Marek Kaliński, Anna Piecha, Michał Jenek, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Robota, Roman Wilczek


Głosowanie na przyjęciem protokołu z sesji Nr XXXII/21 w dniu 28.04.2021 r. (14:09)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Damian Nowak, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Henryk Kostka, Michał Jenek, Anna Piecha, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Robota, Roman Wilczek


Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXII a XXXIII sesją (14:10)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Henryk Kostka, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Irena Galler, Anna Piecha, Adam Pientka, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Michał Jenek
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Robota, Roman Wilczek


Głosowanie nad apelem Radnych do Przewodniczącego Rady Gminy Strzeleczki o rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, m.in. poprzez niezwłoczne przekazywanie całej korespondencji Radzie Gminy (14:14)
Wyniki imienne:
ZA (12)
Anna Piecha, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Henryk Kostka, Irena Galler, Michał Jenek, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Włodzimierz Wolny
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Robota, Roman Wilczek


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu (14:17)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Damian Nowak, Michał Jenek, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Irena Galler
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Robota, Roman Wilczek


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (14:19)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marek Kaliński, Adam Pientka, Damian Nowak, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Robota, Roman Wilczek


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (14:21)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Michał Jenek, Waldemar Weindich, Henryk Kostka, Adam Pientka, Manfred Suchy, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Hubert Kurpiela, Irena Galler
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Robota, Roman Wilczek


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki. (14:22)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marek Kaliński, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Anna Piecha, Manfred Suchy, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Robota, Roman Wilczek


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki. (14:24)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Henryk Kostka, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Anna Piecha, Manfred Suchy, Michał Jenek, Damian Nowak, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Małgorzata Nocoń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Robota, Roman Wilczek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2021. (14:26)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Henryk Kostka, Damian Nowak, Irena Galler, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Anna Piecha, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Robota, Roman Wilczek