Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji - XXXII sesja Rady Gminy Strzeleczki


Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (14:07)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Irena Galler, Henryk Kostka, Włodzimierz
Wolny, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Manfred Suchy
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)


Głosowanie na przyjęciem protokołu z sesji Nr XXXI/21 w dniu 25.03.2021 r. (14:08)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Damian Nowak, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Irena Galler, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Włodzimierz
Wolny, Anna Piecha, Michał Jenek, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Patryk Tannenbaum, Krzysztof Robota, Adam Pientka
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)


Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXI a XXXII sesją (14:09)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Damian Nowak, Anna Piecha, Marek Kaliński, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń,
Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Henryk Kostka
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (14:11)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Irena Galler, Henryk Kostka, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy, Waldemar
Weindich, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Michał Jenek, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
(14:13)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Irena Galler,
Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Anna Piecha, Damian Nowak, Michał
Jenek
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)


Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Strzeleczki (14:20)
Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Henryk Kostka,
Damian Nowak, Michał Jenek
PRZECIW (5)
Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Irena Galler
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Roman Wilczek
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Gmina Strzeleczki