Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje złożone w roku 2021

Rejestr petycji w 2021 roku

kierowanych do Wójta/ Rady Gminy Strzeleczki

Lp.

Numer Petycji

Wnioskodawca

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Termin ustawowy na udzielenie odpowiedzi

Data odpo-

wiedzi

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Uwagi

1.

1/2021

Mieszkańcy ul. Leśnej w Smolarni

W sprawie zakazu wjazdu i wyjazdu pojazdów >3.5 tony od strony ul. Opolskiej a ul. Leśną oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h

PDFNr 1/2021 (133,33KB)
 

25.03.
2021

25.06.2021

13.04.
2021

PDFIRI.152.01.2021.pdf (270,18KB)
PDFIRI.152.01.02.2021.pdf (297,93KB)
PDFOpis techniczny.pdf (169,40KB)
PDForientacja.pdf (221,10KB)
PDFplansza oznakowania.pdf (182,77KB)
PDFIRI.152.01.03.2021.ID.pdf (316,96KB)
 

 

2.

2/2021,

3/2021,

5/2021,

6/2021,

7/2021

Grupa Inicjatywna Mieszkańców

W sprawie utworzenia oddziału klasy 7 w Szkole Podstawowej w Komornikach

PDFNr 2/2021 (277,21KB)
PDFNr 3/2021 (501,84KB)
PDFNr 5/2021 (664,52KB)
PDFNr 6/2021 (1,04MB)
PDFNr 7/2021 (176,20KB)
 

12.04.
2021,

19.04.
2021,

27.04.
2021,

30.04.
2021,

04.05.
2021

Zgodnie z ogłoszeniem o petycji wielokrotnej: 25.08.2021

30.06.

2021

PDFNr XXXIV-205-21 z 30.06.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Komornikach.pdf (181,55KB)
 

Petycje nr:

2/2021,3/2021, 5/2021, 6/2021/ 7/2021 – zakwalifikowane jako petycja wielokrotna, do wspólnego rozpatrzenia, przekazane Radzie Gminy Strzeleczki

3.

4/2021,

8/2021

Rada rodziców w Zielinie 

W sprawie utworzenia oddziału klasy 7 w Szkole Podstawowej w Zielinie

PDFNr 4/2021 (112,65KB)
PDFNr 8/2021 (103,07KB)
 

19.04.
2021,

04.05.
2021

Zgodnie z ogłoszeniem o petycji wielokrotnej: 25.08.2021

30.06.

2021

PDFNr XXXIV-206-21 z 30.06.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Zielinie.pdf (180,58KB)
 

Petycje nr: 4/2021, 8/2021 - zakwalifikowane jako petycja wielokrotna, do wspólnego rozpatrzenia, przekazane Radzie Gminy Strzeleczki

4.

9/2021

właściciele działek Serwitut

dot. prośby o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę drogi dojazdowej do nowopowstającego osiedla w miejscowości Serwitut.

PDFPetycja - Serwitut droga.pdf (35,60KB)
 

18.08.
2021

18.11.2021

15.09.
2021
PDFNr XXXVI-227-21 z 15.09.2021 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.pdf (174,31KB)
 
 
5.

10/2021

mieszkańcy Zieliny, Kujaw, Mosznej i Wawrzyńcowic 

dot. przywrócenia działalności Ośrodka Zdrowia w Zielinie

PDFPetycja dot. przywrócenia działalności ośrodka zdrowia w Zielinie - skan.pdf (88,63KB)
 

14.09.
2021

14.12.2021

. PDFNr XXXVII-234-21 z 22.10.2021 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.pdf (172,97KB)
 
 
6.

11/2021

Grupa seniorów z Dobrej

dot. zwiększenia ilości zajęć dla seniorów 
PDF11-2021.pdf (137,25KB)

 

10.12.
2021

10.02.2022

. PDFGOK.053.1.2.2021.pdf (269,12KB)