Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Protokół sesji
XXXI sesja Rady Gminy Strzeleczki

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 25-03-2021 o godz. 14:04, a zakończono o godz. 14:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:
1. Michał Jenek
2. Marek Kaliński
3. Adam Pientka
4. Henryk Kostka
5. Hubert Kurpiela
6. Małgorzata Nocoń
7. Damian Nowak
8. Anna Piecha
9. Krzysztof Robota
10. Patryk Tannenbaum
11. Waldemar Weindich
12. Włodzimierz Wolny
13. Roman Wilczek
14. Irena Galler

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:04)

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych (14:04)

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (14:05)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Krzysztof Robota, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Henryk Kostka, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXX/21 w dniu 25.02.2021 r. (14:05)

Głosowanie na przyjęciem protokołu z sesji Nr XXX/21 w dniu 25.02.2021 r. (14:12)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Anna Piecha, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Damian Nowak, Irena Galler, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka

PRZECIW(1):
Krzysztof Robota

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXX a XXXI sesją (14:12)

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXX a XXXI sesją (14:21)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Damian Nowak, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Marek Kaliński, Michał Jenek, Irena Galler, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

5. Interpelacje i zapytania radnych (14:21)

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 11.03.2021 r. – Skarbnik Gminy (14:22)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (14:25)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Irena Galler, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Henryk Kostka, Damian Nowak, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej - projekt z dnia 11.03.2021 r.  - Skarbnik Gminy (14:25)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (14:27)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Adam Pientka, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Anna Piecha

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - projekt z dnia 11.03.2021 r.  - Skarbnik Gminy (14:27)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (14:28)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Irena Galler, Marek Kaliński, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Henryk Kostka, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (14:28)

10. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski (14:39)

11. Zamknięcie sesji (14:44)