Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXX Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 25-02-2021 o godz. 14:02, a zakończono o godz. 14:43 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

1. Michał Jenek

2. Marek Kaliński

3. Adam Pientka

4. Henryk Kostka

5. Hubert Kurpiela

6. Małgorzata Nocoń

7. Damian Nowak

8. Anna Piecha

9. Krzysztof Robota

10. Manfred Suchy

11. Patryk Tannenbaum

12. Waldemar Weindich

13. Włodzimierz Wolny

14. Roman Wilczek

15. Irena Galler

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:02)

 

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych (14:03)

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. (14:05)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Irena Galler, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń,

Krzysztof Robota, Marek Kaliński, Damian Nowak, Anna Piecha, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Michał Jenek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIX/21 w dniu 28.01.2021 r. (14:05)

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXIX/21 w dniu 28.01.2021 r. (14:05)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Irena Galler, Marek Kaliński, Michał

Jenek, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota, Roman Wilczek, Manfred Suchy

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXIX a XXX sesją (14:05)

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXIX a XXX sesją (14:08)

Wyniki imienne:

Gmina Strzeleczki

Strona 1 - wydrukowano dn 2021-03-12 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Strzeleczki

ZA (15)

Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Irena

Galler, Roman Wilczek, Adam Pientka, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Krzysztof Robota

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

5. Interpelacje i zapytania radnych (14:08)

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 15.02.2021 r. – Skarbnik Gminy (14:24)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (14:28)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Michał Jenek, Roman Wilczek, Adam

Pientka, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Henryk Kostka

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 15.02.2021 r. – Skarbnik

Gminy (14:28)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej (14:29)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Anna Piecha, Irena Galler, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Małgorzata

Nocoń, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Michał Jenek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Strzeleczki należnej w 2021 r. – projekt

z dnia 16.02.2021 r. – Sekretarz Gminy (14:29)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Strzeleczki należnej w 2021 r.

(14:33)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Irena Galler, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Adam

Pientka, Manfred Suchy, Roman Wilczek, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzeleczki na lata 2021-2024 – projekt z

dnia 15.02.2021 r. – inspektor ds. planowania przestrzennego (14:33)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzeleczki na lata 2021-

2024 (14:35)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Irena Galler, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Anna Piecha, Małgorzata

Nocoń, Krzysztof Robota, Damian Nowak, Adam Pientka, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek

Gmina Strzeleczki

Strona 2 - wydrukowano dn 2021-03-12 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Strzeleczki

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzeleczki w roku 2021" - projekt z dnia

11.02.2021 r. - Kierownik Referatu

Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości (14:35)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzeleczki w roku 2021" (14:36)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Michał Jenek, Roman Wilczek, Krzysztof

Robota, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli –

projekt z dnia 15.02.2021 r. – Kierownik GZEAS (14:36)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród

dla nauczycieli (14:37)

Wyniki imienne:

ZA (15)

Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Marek Kaliński, Michał Jenek,

Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Manfred Suchy

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (14:38)

 

13. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski (14:39)

 

14. Zamknięcie sesji (14:43)