Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIX Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-01-28 o godz. 14:05:37, a zakończono o godz. 14:25:33 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Michał Jenek
 2. Marek Kaliński
 3. Henryk Kostka
 4. Hubert Kurpiela
 5. Małgorzata Nocoń
 6. Damian Nowak
 7. Anna Piecha
 8. Krzysztof Robota
 9. Manfred Suchy
 10. Patryk Tannenbaum
 11. Waldemar Weindich
 12. Włodzimierz Wolny
 13. Roman Wilczek
 14. Irena Galler

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:05:00)

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych. (14:05:00)

Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji. (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Nowak, Marek Kaliński, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Anna Piecha, Roman Wilczek, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Włodzimierz Wolny
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVIII/20 w dniu 22.12.2020 r. (14:06:00)

Głosowanie nad protokołem z sesji Nr XXVIII/20 w dniu 22.12.2020 r. (14:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Nowak, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Michał Jenek, Irena Galler, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka

4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXVIII a XXIX sesją. (14:07:00)

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXVIII a XXIX sesją. (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Nowak, Anna Piecha, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Marek Kaliński, Hubert Kurpiela
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka

5. Interpelacje i zapytania radnych. (14:11:00)

6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy – projekt z dnia 14.01.2021 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy, (14:12:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy – projekt z dnia 14.01.2021 r. (14:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Henryk Kostka, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Manfred Suchy, Damian Nowak, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2021 r.– projekt z dnia 21.01.2021 r. (14:14:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2021 r. - projekt z dnia 21.01.2021 r. (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Marek Kaliński, Irena Galler, Manfred Suchy, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku – projekt z dnia 27.01.2021 r. – Sekretarz Gminy, (14:17:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku – projekt z dnia 27.01.2021 r. (14:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Nowak, Michał Jenek, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. (14:22:00)

10. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski. (14:24:00)

11. Zamknięcie sesji. (14:25:00)