Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Obrady rozpoczęto 2020-11-26 o godz. 14:01:30, a zakończono o godz. 14:31:16 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Michał Jenek
 2. Marek Kaliński
 3. Henryk Kostka
 4. Hubert Kurpiela
 5. Małgorzata Nocoń
 6. Damian Nowak
 7. Anna Piecha
 8. Krzysztof Robota
 9. Manfred Suchy
 10. Patryk Tannenbaum
 11. Waldemar Weindich
 12. Włodzimierz Wolny
 13. Roman Wilczek
 14. Irena Galler


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:01:00)


2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych. (14:05:00)

Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji przez radnych. (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Nowak, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Adam Pientka, Irena Galler

W wyniku problemów technicznych ( słaby internet ) do quorum nie została dodana Radna Irena Galler, która również głosowała za przyjęciem porządku sesji przez radnych. 
 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVI/20 w dniu 29.10.2020 r. (14:06:00)

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXVI/20 w dniu 29.10.2020 r. (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Michał Jenek, Marek Kaliński, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela
 • BRAK GŁOSU(3):
  Adam Pientka, Włodzimierz Wolny, Irena Galler  

Nastąpiła zmiana quorum (14:09:00) ( w wyniku problemów technicznych głosowanie powtórzono gdyż problemy z internetem spowodowały nieprawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego )

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Irena Galler

.Powtórne głosowanie nad protokołem z sesji Nr XXVI/20 . (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Anna Piecha, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Krzysztof Robota
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka


4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXVI a XXVII sesją. (14:12:00)

Głosowanie nad informacją Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXVI a XXVII sesją. (14:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Anna Piecha, Irena Galler, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka


5. Interpelacje i zapytania radnych. (14:14:00)


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 19.11.2020 r. – Skarbnik Gminy, (14:15:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 19.11.2020 r. (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Irena Galler, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 18.11.2020 r. – Skarbnik Gminy, (14:17:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 18.11.2020 r. (14:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Damian Nowak, Michał Jenek, Irena Galler, Anna Piecha, Roman Wilczek, Manfred Suchy, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka


8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości – projekt z dnia 19.11.2020 r. – Skarbnik Gminy, (14:19:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości – projekt z dnia 19.11.2020 r. (14:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Nowak, Waldemar Weindich, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Michał Jenek, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum, Krzysztof Robota, Henryk Kostka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka


9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu – projekt z dnia 19.11.2020 r. –Skarbnik Gminy, (14:21:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu – projekt z dnia 19.11.2020 r. (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Manfred Suchy, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Irena Galler
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka


10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki - projekt z dnia 10.11.2020 r. – Wójt Gminy Strzeleczki (14:22:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki - projekt z dnia 10.11.2020 r. (14:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Nowak, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Henryk Kostka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka


11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza – projekt z dnia 09.11.2020 r. – Wójt Gminy Strzeleczki (14:23:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza – projekt z dnia 09.11.2020 r. (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Michał Jenek, Anna Piecha, Irena Galler, Krzysztof Robota, Roman Wilczek, Manfred Suchy, Damian Nowak, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Henryk Kostka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka


12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 10.11.2020r.– kierownik GZEAS. (14:28:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 10.11.2020r (14:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Henryk Kostka, Damian Nowak, Roman Wilczek, Anna Piecha, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adam Pientka


13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. (14:29:00)


14. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski. (14:29:00)


15. Zamknięcie sesji. (14:30:00)


Zakończono sesję (14:31:16)