Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Obrady rozpoczęto 2020-10-29 o godz. 14:01:34, a zakończono o godz. 14:28:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Michał Jenek
 2. Marek Kaliński
 3. Adam Pientka
 4. Hubert Kurpiela
 5. Małgorzata Nocoń
 6. Damian Nowak
 7. Anna Piecha
 8. Manfred Suchy
 9. Patryk Tannenbaum
 10. Waldemar Weindich
 11. Włodzimierz Wolny
 12. Roman Wilczek
 13. Irena Galler

Głosowanie nad przyjęciem porządku sesji przez radnych. (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Michał Jenek, Damian Nowak, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Irena Galler, Manfred Suchy, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela
 • BRAK GŁOSU(2):
  Henryk Kostka, Krzysztof Robota

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXV/20 w dniu 24.09.2020 r. (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Adam Pientka, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Henryk Kostka, Krzysztof Robota

Głosowanie nad informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXV a XXVI sesją. (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Nowak, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński, Adam Pientka, Manfred Suchy
 • BRAK GŁOSU(2):
  Henryk Kostka, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 16.10.2020 r. (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Nowak, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Adam Pientka, Manfred Suchy, Roman Wilczek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Henryk Kostka, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 13.10.2020 r. (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Damian Nowak, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Irena Galler, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Włodzimierz Wolny
 • BRAK GŁOSU(4):
  Michał Jenek, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej – projekt z dnia 13.10.2020 r. (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Roman Wilczek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Michał Jenek, Henryk Kostka, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 13.10.2020 r. (14:19:00) unieważnione głosowanie

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Nowak, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Roman Wilczek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Michał Jenek, Henryk Kostka, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem w/w uchwały (14:22:00) - ponowne głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 13.10.2020 r.

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Marek Kaliński, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Adam Pientka, Manfred Suchy, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny
 • BRAK GŁOSU(4):
  Michał Jenek, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/121/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Biała na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki - projekt z dnia 21.10.2020 r. (14:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Piecha, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Damian Nowak, Manfred Suchy, Adam Pientka, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela
 • BRAK GŁOSU(2):
  Henryk Kostka, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 23.10.2020 r. (14:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Manfred Suchy, Irena Galler, Marek Kaliński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Henryk Kostka, Krzysztof Robota


Zakończono sesję (14:28:49)