Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Obrady rozpoczęto 2020-09-24 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:22.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

1. Włodzimierz Wolny

2. Marek Kaliński

3. Irena Galler

4. Michał  Jenek

5. Hubert Kurpiela

6. Małgorzata Nocoń

7. Anna Piecha

8. Adam Pientka

9. Krzysztof Robota

10. Manfred Suchy

11. Patryk Tannenbaum

12. Waldemar Weindich

13. Roman Wilczek

Nieobecni :

Damian Nowak

Henryk Kostka

Przyjęcie porządku sesji przez radnych ; (14:03:00)

Wyniki imienne:

ZA (13):

Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Irena Galler , Michał Jenek , Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, ,Patryk Tannenbaum , Waldemar Weindich, Roman Wilczek

BRAK GŁOSU (2 ):

Damian Nowak, Henryk Kostka

Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIV/20 w dniu 27 sierpnia 2020 r. posiedzenia ; (14:04:00)

Wyniki imienne:

ZA (13):

Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Irena Galler , Michał Jenek , Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, ,Patryk Tannenbaum , Waldemar Weindich, Roman Wilczek

BRAK GŁOSU (2 ):

Damian Nowak, Henryk Kostka

Przyjęcie informacji Wójta z działalności w okresie między XXIV a XXV sesją ; (14:04:40)

Wyniki imienne:

ZA (13):

Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Irena Galler , Michał Jenek , Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, ,Patryk Tannenbaum , Waldemar Weindich, Roman Wilczek

BRAK GŁOSU (2 ):

Damian Nowak, Henryk Kostka

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.; (14:08:00)

Wyniki imienne:

ZA (13):

Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Irena Galler , Michał Jenek , Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, ,Patryk Tannenbaum , Waldemar Weindich, Roman Wilczek

 

BRAK GŁOSU (2):

Damian Nowak, Henryk Kostka

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej ; (14:11:00)

Wyniki imienne:

ZA (13):

Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Irena Galler , Michał Jenek , Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, ,Patryk Tannenbaum , Waldemar Weindich, Roman Wilczek

BRAK GŁOSU(2):

Damian Nowak, Henryk Kostka

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ; (14:12:00)

Wyniki imienne:

ZA (13):

Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Irena Galler , Michał Jenek , Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, ,Patryk Tannenbaum , Waldemar Weindich, Roman Wilczek

BRAK GŁOSU(2):

Damian Nowak, Henryk Kostka

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzeleczki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ; (14:14:00)

Wyniki imienne:

ZA (13):

Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Irena Galler , Michał Jenek , Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, ,Patryk Tannenbaum , Waldemar Weindich, Roman Wilczek

BRAK GŁOSU(2):

Damian Nowak, Henryk Kostka

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Krapkowice ; (14:16:00)

Wyniki imienne:

ZA (13):

Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Irena Galler , Michał Jenek , Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, ,Patryk Tannenbaum , Waldemar Weindich, Roman Wilczek

 

BRAK GŁOSU(2):

Damian Nowak, Henryk Kostka

Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi ; (14:19:30)

Wyniki imienne:

ZA (13):

Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Irena Galler , Michał Jenek , Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, ,Patryk Tannenbaum , Waldemar Weindich, Roman Wilczek

BRAK GŁOSU(2):

Damian Nowak, Henryk Kostka

 

Zakończono sesję o  (14:22)