Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koordynator ds dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd oraz obiekty jednostek organizacyjnych gminy,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Urzędu oraz Gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Koordynator ds. dostępności zajmuje się także:

 • opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością,
 • oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi Standardami i Wytycznymi,
 • szczegółową oceną rozwiązań technicznych stosowanych tak w przestrzeni publicznej, jak i we wnętrzach obiektów,
 • oceną dostępności m.in. obiektów, ulic, placów, parkingów, terenów zielonych,
 • wskazywaniem do stosowania autorskich rozwiązań Standardów oraz Wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności,
 • współpracą z inwestorami, konsultacjami i pomocą we wdrażaniu Standardów i Wytycznych w projektach realizowanych na terenach gminy Strzeleczki.

  PDFZarządzenie w sprawie powołania koordynatora i zespołu ds dostępności w Gminie Strzeleczki.pdf (295,31KB)
   

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności:

Łukasz Borsuk
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach 
tel. 77 407 66 60 (wew. 106)
e-mail: