Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 299/2 z k. m. 7 w miejscowości Dobra

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

Informacja dla stron postępowania zawiadomionych pismem GK III.6730.30.2.2020 r.
z dnia 11.08.2020 r.

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 299/2
z k. m. 7 w miejscowości Dobra

 

Na podstawie art. 36, 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Spółki: Gospodarka Solarna Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Olafa Korgel, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na: Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 299/2 w miejscowości Dobra” informuje się, iż sprawa wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji, nie zostanie zakończona w terminie przewidzianym w art. 35 KPA z powodu konieczność uzyskania od Inwestora dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień. Termin zakończenia sprawy: do 25.11.2020 r. Na podstawie art. 37 Kodeks postępowania administracyjnego KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

PDFObwieszczenie Wójta GMiny Strzeleczki w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 299 2 z k.m. 7 w miejscowości Dobra.pdf (443,89KB)