Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Strzeleczki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (40,42KB)
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (30,46KB)
 
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf (1,02MB)
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (59,29KB)
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (488,32KB)
 
SIWZ

Uwaga zmiany w SIWZ

PDFSIWZ 03.03.2020.pdf (1,59MB)

PDFSIWZ.pdf (1,07MB)
 

Wyposażenie PSZOK DOCzałącznik nr 1 do SIWZ Wyposażenie PSZOK - szczegółowe zestawienie.DOC (2,40MB)
 
Formularz ofertowy DOCzałącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy.doc (1,97MB)
 
Grupa kapitałowa DOCZałącznik nr 3 do SIWZ gr.kapitałowa.doc (1,91MB)
 
Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia z postępowania DOCZałącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy.doc (1,91MB)
 
Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu DOCZałącznik nr 5 do SIWZ Oświadcczenie wykonawcy.doc (1,91MB)
 
Wykaz osób DOCZałącznik nr 6 do SIWZ wykaz osób.doc (1,92MB)
 
Wykaz robót DOCzałącznik nr 7 do SIWZ wykaz robót.doc (1,91MB)
 
Wzór umowy PDFzałącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy PSZOK.pdf (379,05KB)
 
Specyfikacje techniczne PDFST-00_OPIS_WYMAGOGÓLNE.pdf (365,85KB)
PDFST-00_STR.TYT_WYM-OGÓLNE.pdf (118,18KB)
PDFST-01_KONSTRUKCJE.pdf (286,03KB)
PDFST-01_STR.TYT._KONSTRUKCJE.pdf (118,21KB)
PDFST-02_BRANŻA SANITARNA.pdf (94,08KB)
PDFST-02_STR.TYT._SANITARNA.pdf (92,19KB)
PDFST-03_OPIS_DROG.pdf (939,66KB)
PDFST-03_STR.TYT._DROGI.pdf (118,27KB)
PDFSTWiORB_PSZOK_ELEKTR_Strzeleczki.pdf (4,73MB)
PDFST_KARTA ZBIORCZA.pdf (118,63KB)
 
Dokumentacja projektowa DOCzałącznik nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowa.doc (1,97MB)
 

Przedmiar część drogowa

PDFPRZEDMIAR_DROGI_v_AP.pdf (56,46KB)
 
Przedmiar część elektryczna PDFPrzedmiar_ELEKTR.pdf (5,42MB)
 
Przedmiar część konstrukcyjna i architektoniczna PDFPRZEDMIAR_KONSTRiARCH_v_AP.pdf (66,55KB)
 
Przedmiar część sanitarna PDFPrzedmiar__STR.TYT._Sanitarna.pdf (118,82KB)
PDFRZEDMIAR_SANITARNA.pdf (140,91KB)
 

Projekt Wykonawczy branża architektoniczna

PDFkonten_socjalnobiur-ELEWACJE.pdf (38,96KB)
PDFkonten_socjalnobiur-RZUT.pdf (75,91KB)
PDFmagazyn_Detal.pdf (86,42KB)
PDFmagazyn_elewacjeFRONT.pdf (50,70KB)
PDFmagazyn_elewacjeTYLNA.pdf (50,15KB)
PDFmagazyn_PRZEKRÓJa-a.pdf (104,65KB)
PDFmagazyn_rzutDACHU.pdf (50,21KB)
PDFmagazyn_rzutPRZYZIEMIA.pdf (56,59KB)
PDFmagazyn_ZESTAWIENIEstolarki.pdf (48,02KB)
PDFOPIS_PW_ARCH_tytu.pdf (179,06KB)
PDFopis_PW_ARCHITEKT.pdf (1,40MB)
PDFPZT_PW_.pdf (659,75KB)
 
Projekt wykonawczy branża drogowa PDF1. Plan sytuacyjny.pdf (408,13KB)
PDF2. Przekroj podluzny.pdf (301,21KB)
PDF3.1 Przekroj normalny.pdf (385,39KB)
PDF3.2 Przekroj normalny.pdf (353,53KB)
PDF4. Szczegol zjazdu.pdf (582,97KB)
PDF5. Plan warstwicowy.pdf (424,38KB)
PDF6. Plan wytyczeniowy.pdf (401,38KB)
PDFPW_OPIS_drogi.pdf (100,84KB)
PDFPW_STR-TYT.pdf (136,52KB)
 
Projekt wykonawczy branża elektryczna PDFCzesc tekstowa projektu.pdf (23,58MB)
PDFRysunki od nr E1 do nr E11.pdf (10,66MB)
 
Projekt wykonawczy branża konstrukcyjna PDFK-1.pdf (157,07KB)
PDFK-2.pdf (158,76KB)
PDFK-3.pdf (138,80KB)
PDFK-4.pdf (148,49KB)
PDFProjekt WYKONAWCZY _7.01.2020.pdf (1,67MB)
PDFPW_STR-TYT_konstr.pdf (119,05KB)
 
Projekt wykonawczy branża sanitarna PDFOpis techniczny branża sanitarna.pdf (151,55KB)
PDFPW_STR-TYT_SANIT.pdf (118,57KB)
PDFS-01 PZT.pdf (1 008,11KB)
PDFS-02 Profil wodociągu.pdf (812,24KB)
PDFS-03 Profil kanalizacji.pdf (472,42KB)
PDFS-04 Schemat montażowy.pdf (1 006,32KB)
PDFS-05 Komora wodomierzowa.pdf (423,05KB)
PDFS-06 Hydrant.pdf (127,61KB)
PDFS-07 Pompownia.pdf (353,67KB)
PDFS-08 Studnia DN425.pdf (133,07KB)
PDFS-09 Zabezpieczenie wodociągu.pdf (320,11KB)
PDFS-10 Zabezpieczenie kabla.pdf (154,29KB)
 
Teczka załączników formalno - prawnych PDF2_Mapa do cełów projekt.pdf (170,03KB)
PDF3_Decyzja WZ PSZOK.pdf (4,20MB)
PDF6_1_warunki_wodciąg i kanalizacja.pdf (33,71KB)
PDF6_2_warunki elektoenergetyczne TAURON.pdf (1,39MB)
PDF6_3_warunki lokalizacji zjazdu z drogi publicznej.pdf (2,88MB)
PDF6_4_zgoda ZDW.pdf (381,93KB)
 
Projekt budowlany PDF! str_tytuł_1-1.pdf (327,70KB)
PDFspis tomów PB.pdf (1,02MB)
PDFstr tytułowa PB.pdf (488,76KB)
PDFopis_zesz_1_1.pdf (477,25KB)
PDFPZT _całość.pdf (1,09MB)
PDFPZT 01_1.pdf (412,27KB)
PDFPZT 01_2.pdf (401,14KB)
PDFPZT 01_3.pdf (505,02KB)
PDFzeszyt 1_2.pdf (1,22MB)
PDFD_01.pdf (661,59KB)
PDFD_02.pdf (431,28KB)
PDFD_031.pdf (567,84KB)
PDFD_032.pdf (532,40KB)
PDFopis zeszytu 1_3.pdf (142,68KB)
PDFstr_tyt_ zeszytu 1_3.pdf (328,33KB)
PDFS-01 PZT.pdf (867,94KB)
PDFS-02 Profil wodociąg.pdf (814,47KB)
PDFS-03 Profil kanaliacji.pdf (480,23KB)
PDFS-04 Schemat montażowy.pdf (975,87KB)
PDFS-05 Komora wodomierzowa.pdf (423,40KB)
PDFS-06 Hydrant.pdf (127,32KB)
PDFS-07 Pompownia.pdf (358,85KB)
PDFS-08 Studnia DN425.pdf (133,20KB)
PDFS-09 Zabezpieczenie wodociągu.pdf (320,25KB)
PDFS-10 Zabezpieczenie kabla.pdf (153,65KB)
PDFzeszyt 1_4.pdf (5,34MB)
PDFE1.pdf (814,74KB)
PDFE2.pdf (435,35KB)
PDFE3.pdf (472,67KB)
PDFE4.pdf (617,63KB)
PDFE5.pdf (887,44KB)